Tukthusloven, betegnelse som særlig i arbeiderkretser ble brukt om et tillegg til straffeloven av 1902 § 222, vedtatt 1927; det satte straff for forulempning av streikebrytere. Opphevet 1935.