Qatars samtidshistorie

Qatar har brukt sin økonomiske styrke til å utøve en mer aktiv utenrikspolitisk rolle enn landets størrelse skulle tilsi. Landet har blant annet engasjert seg som megler for å løse regionale kriser, men også ved å delta i flernasjonale militære aksjoner, eller også ved å støtte opprørsgrupper i andre arabiske land. Qatar har også gjort seg internasjonalt gjeldende gjennom tv-kanalen Al Jazeera.

Qatars leder, emiren, har ført en noe mer liberal innenrikspolitikk enn andre stater i Golfen, selv om landet styres eneveldig, og på grunnlag av islamsk sharialovgiving. Både innenriks- og utenrikspolitikken har ført til motsetninger i forholdet til andre land i regionen. Dette gjelder også stater Qatar er alliert med gjennom samarbeidsorganisasjonen Golfrådet (GCC). De tyngste aktørene i GCC – med Saudi-Arabia som den toneangivende – brøt de diplomatiske forbindelser med Qatar, og isolerte landet fysisk, under en politisk krise i 2017.

Motsetninger til andre land på Den arabiske halvøy, særlig den regionale stormakten Saudi-Arabia, har flere årsaker. Den mest uttalte handler om forholdet til Iran, som er en regional rival til Saudi-Arabia. Qatar har felles økonomiske interesser med Iran gjennom utvinning av store gassforekomster i havområdet mellom de to land, og har en mer pragmatisk holdning til Iran enn andre land på halvøya. Qatar har også tatt stilling til regionale konflikter og aktører som ikke samsvarer med standpunktet til enkelte GCC-allierte. Særlig har Qatars støtte til Det muslimske brorskap, blant annet i Egypt under Den arabiske våren, ført til splid. Det samme har Qatar og andre lands støtte til forskjellige politiske og militære grupper i Syria.

Qatar har deltatt med styrker i flernasjonale militære operasjoner under borgerkrigen i Libya og krigen i Syria. Samtidig har landet støttet jihadistiske grupperinger i Syria. Qatar sendte også styrker til den saudisk-ledede operasjonen i Jemen. Qatar er militært alliert med USA, som har to baser i landet.

Qatar har opplevd indre motsetninger og maktkamp i den herskende familien al-Thani, med palasskupp i 1972 og 1995. Qatar er likevel et i hovedsak stabilt land med få åpne motsetninger og liten intern uro. Landet ble derfor ikke hjemsøkt av politiske opprør under Den arabiske våren i 2011.

Demokratiutvikling

En ny grunnlov ble vedtatt i en folkeavstemning i 2003 og trådte i kraft i 2005. Den fastslår at Qatar er en demokratisk stat med allmenn stemmerett, og valg på nasjonalforsamling. Av 45 medlemmer av dette rådgivende parlamentet – Majlis al-Shura – skal 35 velges; ti utpekes av emiren. Parlamentsvalg er imidlertid ennå ikke avholdt. I 2011 ble det kunngjort at det første skulle holdes i 2013, men dette ble utsatt til 2016. Emiren besluttet i 2016 å forlenge det sittende rådet til 2019. Valg vil dermed skje tidligst i 2019. Lokalvalg er holdt flere ganger siden 2007. Qatar tillater ikke politiske partier; kun uavhengige, selvstendige kandidater kan stille til valg.

Selv om Qatar er et konstitusjonelt monarki, tilsier praksis at det utøves eneveldig styresett, hvor all makt i realiteten er samlet hos emiren. Som i andre golfstater er statsborgerlige rettigheter forbeholdt den opprinnelige befolkningen. Det innebærer at et stort flertall av innbyggerne – gjestearbeidere fra mange land – ikke har slike rettigheter.

Politisk stabilitet

Inntektene fra olje- og gassutvinningen har muliggjort sosiale investeringer som har bidratt til å dempe motstand mot emiren. Qatar opplevde ikke opprør under Den arabiske våren. Den daværende emiren, Hamad ibn Khalifa al-Thani, mente at den ’qatarske våren’ han startet med sin liberalisering, forhindret politisk opposisjon og opprør i Qatar. Denne politikken er ført videre av hans arvtager. Samtidig har det vært motstand mot reformer fra konservative deler av samfunnet.

Den politiske stabiliteten i Qatar ble vist ved et fredelig maktskifte i juni 2013. Da abdiserte sjeik Hamad etter eget ønske, og overdro makten til sin sønn, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani. Dermed fikk Qatar også en ung leder (33 år ved tiltredelsen), i motsetning til mange naboland.

Tydelige politiske eller religiøse skiller er ikke åpenbare i Qatar. Landet er mer religiøst homogent – med et stort sunni-flertall – enn andre land i regionen. Spenninger i det qatarske samfunnet er mest knyttet til den store gruppen gjestearbeidere, de fleste fra det sørlige Asia. Landet er blitt internasjonalt kritisert for hvordan grupper av gjestearbeidere er blitt behandlet, spesielt i tilknytning til utbyggingen av ny infrastruktur til VM i fotball i 2022. Kritisk søkelys er rettet mot Qatar, så vel som FIFA, også for tildelingen av mesterskapet til golfstaten, med beskyldninger om korrupsjon.

Sikkerhetspolitikk

Qatar har fra 1990-tallet spilt en stadig viktigere sikkerhets- og utenrikspolitisk rolle i Midtøsten. Engasjementet økte gjennom 2000-tallet, særlig under og i kjølvannet av Den arabiske våren. Qatar har søkt å innta en uavhengig rolle i en region med mange konflikter, og har ved flere anledninger opptrådt som mekler. Hovedstaden Doha er søkt etablert som en form for nøytral sone. Qatar har derved på sett og vis forsøkt å ta en liknende rolle som Norge: en småstat som tilrettelegger for møter mellom stridende parter.

Allerede i 1981 sluttet Qatar seg til samarbeidsorganisasjonen Gulf Cooperation Council (Golfrådet, GCC), men har i perioder kommet på kant med flere av de toneangivende statene, ikke minst nabolandet Saudi-Arabia. Både i 2014 og 2017 kom det til diplomatisk konflikt mellom Qatar og flere av GCC-statene:

Regionale forhold

I 2014 hjemkalte flere sine ambassadører fra Doha. I 2017 brøt flere land de diplomatiske forbindelsene, samtidig som Bahrain, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia også forsøkte å isolere Qatar ved å stenge grensene. Nabolandene, så vel som Egypt, beskyldte Qatar for å representere en sikkerhetsrisiko fordi landet hevdes å støtte grupper som anses for å være en trussel mot den nasjonale sikkerheten i disse landene. Særlig er Qatar anklaget for å støtte islamistiske grupper, framfor alt ulike deler av Det muslimske brorskap. Qatar støtter også Hamas og har forbindelser med Hizbollah. Begge har nære forbindelser med Iran, som Qatar også har direkte kontakt med.

Qatars forbindelse med Iran er en hovedårsak til at andre land i regionen, anført av Saudi-Arabia, brøt forbindelsene i 2017: Iran er den regionale stormaktsrivalen til Saudi-Arabia, og særlig i Bahrain og Saudi-Arabia er det frykt for økt religiøs og politisk innflytelse fra Iran, og at denne kan undergrave autoriteten og makten til de respektive regimer. Qatars forbindelser med Iran er vesentlig økonomisk. De to landene deler verdens største felt med naturgass (South Pars), med delte utvinningsrettigheter. Høsten 2017 sendte Qatar på ny en ambassadør til Iran, for å styrke de bilaterale forbindelsene.

Qatar har, i likhet med øvrige land i Golfen, støttet islamistiske grupperinger i blant annet Libya og Syria. Qatar er også beskyldt for å støtte opprørsgrupper i Saudi-Arabia og Bahrain, som ifølge disse landene også skal være støttet av Iran. Kuwait påtok seg en meklerrolle i konflikten i 2017, og overleverte en liste med krav fra landene som brøt forbindelsene med Qatar. Blant kravene var at Qatar stengte den statsstøttede tv-stasjonen Al Jazeera.

Den diplomatiske krisen i 2017 er også henført til påstander om hacking blant annet av det qatarske nyhetsbyrået, og utlegging av falske nyheter som kompromitterte landets myndigheter.

Etter det diplomatiske bruddet og stengingen av grensene i juni 2017 avviste Qatar å utgjøre noen sikkerhetsrisiko for andre land. Den politiske aksjonen mot Qatar kom kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte regionen og befestet det nære forholdet til Saudi-Arabia.

Som følge av krigen i Syria har Qatar styrket sine forbindelser til Tyrkia. Denne forbindelsen er ytterligere styrkes som følge av den saudisk-ledede GCC-aksjonen mot Qatar i 2017. I april 2016 inngikk Qatar en avtale med Tyrkia, som fikk anledning til å opprette en militærbase i landet; Tyrkias første i regionen. Basen kan ta i mot 3000–5000 soldater, og om lag 200 ble utplassert. Etter krisen i 2017 åpnet Tyrkia for å forsterke tilstedeværelsen, for derved å styrke sin stilling i regionen, i tråd med ambisjonen om å innta en lederrolle i Midtøsten. Det militære samarbeidet er en forlengelse av økonomiske forbindelser. Qatar har investert mye i Tyrkia, også i finanssektoren og våpenindustrien. Tyrkia kjøper mye naturgass fra Qatar. De to landene har i noen grad ført en sammenfallende politikk i regionen, inklusive støtte til Det muslimske brorskap.

Flybasen Al-Udeid i Qatar er USAs største i regionen, med rundt 10 000 personell utstasjonert. Basen brukes også som framskutt kommandosentral for US Central Command og US Air Forces Central Command. I tillegg har USA opprettet en base for å forhåndslagre hærmateriell; As-Sayliyah. I 2017 inngikk Qatar avtaler med amerikanske våpenindustri, med godkjenning fra USAs myndigheter, om kjøp av F–15 kampfly. Dette skjedde samtidig med at president Donald Trump beskyldte Qatar for å finansiere terrorisme. USA bruker Al-Udeid-basen blant annet i den militære kampanjen mot Den islamske stat (IS).

Militære operasjoner

Qatar har deltatt i flere flernasjonale militære operasjoner. Styrker fra Qatar deltok i kampanjen for å frigjøre Kuwait fra Irak under Golfkrigen i 1990–1991, og ble da brukt som base for allierte flyangrep. Etter krigen forsterket USA sitt samarbeid med Qatar, og fikk opprette en militærbase og en kommandosentral, brukt både under angrepet på Afghanistan i 2001 og Irak i 2003. Det militære samarbeidet er videreført og utvidet.

Qatar deltar selv med jagerfly i denne flernasjonale operasjonen – Operation Inherent Resolve (OIR) – rettet mot islamister i Irak og Syria. Qatar har også deltatt i den saudisk-ledede flernasjonale kampen mot Houti-militsen i Jemen, gjennom Operation Decisive Storm. Som følge av konflikten med Saudi-Arabia sommeren 2017 ble Qatar utelukket fra denne. Qatar deltok militært også under krigen i Libya, gjennom Operation Unified Protector (OUP). Qatar bidro samtidig med våpenhjelp til opprørsstyrker i Libya, utenfor operasjonens ramme.

Til tross for sine militære forbindelser til USA har Qatar langt på vei unngått å bli rammet av internasjonal terror, men i 2005 sprengte en selvmordsbomber seg i lufta i Doha.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg