Arbeidsmarkedet er det samlede tilbud av, og etterspørsel etter arbeidskraft innen et geografisk område. Det består av delmarkeder for de ulike typer arbeidskraft som for eksempel ufaglært, faglært, arbeidskraft med høyere utdanning og så videre. Tidligere spilte skillet mellom mannlig og kvinnelig arbeidskraft også en rolle.

Etterspørselen skriver seg fra statens, kommunenes og bedriftenes behov for arbeidskraft.

Tilbudet utgjøres av arbeidssøkere, for eksempel ungdom som har avsluttet utdannelsen, hjemmeværende som søker ut i yrkeslivet, sysselsatte som ønsker å skifte arbeid eller folk som av forskjellige grunner er arbeidsledige. Tilbudet utgjøres også av arbeidstakere som ønsker å arbeide mer, enten det er i samme jobb eller hos en annen arbeidsgiver.

For å korte ned på den tiden det tar for en arbeidstaker å skifte stilling og skape en rask tilpassing på arbeidsmarkedet, har myndighetene opprettet offentlig arbeidsformidling. Privat formidling var lenge forbudt, men ble tillatt ved lovendring i 2000.

Lønn

Forholdet mellom ledige stillinger og antall søkere uttrykker stramheten på arbeidsmarkedet. Etterspørsel og tilbud bestemmer sysselsettingen og dermed arbeidsledighetens omfang og påvirker lønnens størrelse.

Lønnsfastsettelsen for størstedelen av arbeidsmarkedet skjer gjennom forhandlinger mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner.

Der tariffavtaler foreligger, er lønnen fastsatt i denne, enten som en bestemt godtgjørelse eller som minstelønn. På mange områder avtales imidlertid lønnen individuelt mellom arbeidsgiver og ansatt.

Forskjeller i lønn og sysselsettingsgrad mellom forskjellige arbeidsmarkeder eller delmarkeder blir delvis utjevnet ved at arbeidssøkere flytter, men man oppnår sjelden fullstendig lønnslikhet mellom pressområder og utkantområder eller for alle typer arbeid med samme kvalifikasjonskrav.

Et påfallende trekk er at enkelte yrker forblir lavtlønnsyrker over lengre tid, og at de samme yrker er lavtlønnsyrker i mange land.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg