Qatars samtidshistorie er perioden etter 2005. I dette tidsrommet har Qatar brukt sin økonomiske styrke til å utøve en mer aktiv utenrikspolitisk rolle enn landets størrelse skulle tilsi. Qatar har blant annet engasjert seg som megler for å løse regionale kriser, men også ved å delta i flernasjonale militære operasjoner. I tillegg har Qatar støttet opprørsgrupper i andre arabiske land. Hele artikkelen