Qatars samtidshistorie

Qatar har brukt sin økonomiske styrke til å utøve en mer aktiv utenrikspolitisk rolle enn landets størrelse skulle tilsi. Landet har blant annet engasjert seg som megler for å løse regionale kriser, men også ved å delta i flernasjonale militære aksjoner, eller også ved å støtte opprørsgrupper i andre arabiske land. Qatar har også gjort seg internasjonalt gjeldende gjennom tv-kanalen Al Jazeera. Hele artikkelen