Innerelva, elv i Leksvik, Nord-Trøndelag. Elva er ca. 12 km lang og har sitt utspring i Elvvatnet/Elvtjønna (260 moh.). Den renner først i sørvestlig retning, deretter i østlig retning til Dalbygda og til slutt i sørlig og sørøstlig retning gjennom Blankbygda før den renner ut i Trondheimsfjorden ved Kroa. Ved Kruken passerer den Krukfossen, som har et fritt fall på 29 m. Om lag 1 km nedenfor Krukfossen befinner seg Leirtrill-hølen. Leirtriller er runde skiver som dannes av leire i små kulper i elva. Nedenfor Krobrua ligger Røstad kraftverk (2,7 MW, 9,5 GWh). Det har vært kraftverk her helt siden 1913.