Botn, eller Botnen, innsjø i Indre Fosen kommune i Trøndelag, øst for kommunesentret Årnset. Høyden over havet varierer mellom 0,6 og 1,6 m, påvirket av tidevannet i Trondheimsfjorden. Slike innestengte fjordbasseng kalles en poll. Sjøens største dybde er 38 m og arealet 5,2 km². I 1978 gikk det et stort jordskred ved innsjøens bredder, hvor 7 gårder og 5 eneboliger strøk med. Se Rissaskredet.