Mosvik

Mosvik. Utsikt mot tettstedet, med tidligere rutebåtkai midt i bildet. Industriområdet Nervika bak trærne til venstre. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Mosvik kommunes utstrekning 1968-2011 i daværende Nord-Trøndelag fylke
Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Mosvik er et tettsted i Inderøy kommune i Trøndelag. Tettstedet er ifølge SSBs definisjon 0,4 km², og har 280 innbyggere (2020).

Faktaboks

Uttale
Måss'vika
Innbyggertall
280 (SSB, 2020)
Landareal
0,4 km² (SSB, 2020) km²
Tettstedsnummer
7211 Mosvik

Mosvik er ei bred og skogbevokst halvøy i indre del av Trondheimsfjorden. Halvøya ligger mellom Skarnsundet (mot Inderøy i øst) og Verrasundet (mot Verran i vest). Bygda er kjent som skogbruksbygd, som Petter Northugs hjemsted og for Skarnsundbrua.

Natur

Berggrunnen består av sterkt omdannede kambrosiluriske bergarter, enkelte steder gjennomsatt med gabbro. Halvøya er kupert med Storknuken (502 meter over havet) som høyeste punkt.

Elven Mossa renner fra Meltingvatnet, som har et areal på 8,7 kvadratkilometer delt med nabokommunen Indre Fosen. Mosvik er skogrikt; 63 prosent av arealet er produktiv skog, mot 22 prosent i landsgjennomsnitt. Det drives utstrakt jakt på elg og rådyr.

Bosetning

Det meste av bosettingen ligger ved de flatere, dyrkbare områdene i Framverran nordøst mot Beitstadfjorden og i sentrumsområdet ved Mosvik kirke i øst. Rundt Meltingvatnet og langs fjorden i sørøst ligger det noen mindre grender.

Næringsliv

Hovednæringen er jord- og skogbruk med hovedvekt på husdyrhold. I 2003 ble det avvirket cirka 18 000 kubikkmeter skog, hovedsakelig gran. Bygda har to større industribedrifter: en trevarebedrift med limtre og en bedrift som behandler slakteriavfall.

Mossa er utbygd med Mosvik kraftverk (37 MW).

Kommunens største skogbrukseiendom er Vinje bruk med cirka 38000 dekar. Det er økende hyttebygging, særlig i den nordre delen, Framverran.

Samferdsel

Riksveg 755 går gjennom Mosvik med forbindelse sørvestover til Leksvik og Vanvikan og østover over Skarnsundbrua (åpnet 1991) til Inderøy og E 6.

Offentlige institusjoner

Kommunevåpen 1984–2011.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Mosvik svarer til Mosvik sogn – med de to kirkene Mosvik og Vestvik – i Stiklestad prosti i Nidaros bispedømme, tilhører Trøndelag politidistrikt og Inntrøndelag tingrett.

Historikk og kultur

I Kvennavika ved Skarnsundet finnes helleristninger av kveite.

På 1600- og 1700-tallet fantes det i alt åtte sagbruk i bygda, hvorav flere ble eid og drevet av handelsmenn i Trondheim. Produksjon av trelast og kippved for salg ved jektefarten i Trondheim var lenge den sentrale næringsveien i bygda, i tillegg til selve byggingen av jektene og salg av jekter. De sjønære gårdene i Mosvik og Verran var på 1700- og 1800-tallet et kjerneområde for bygging av jekter, blant annet for salg til Nordland, og utrusting av jekter for fraktefart i Trondheimsfjorden.

Steinkjermannen Olaf Bergs trønderskrøner om jekteskipperen Martin Kvennavika fra Framverran og mannskapet på Survikjekta utkom i 13 bind fra 1899 til 1922, utvalg av fortellingene i flere utgaver i senere tid.

Ved innføringen av formannskapslovene i 1837 ble Mosvik (inkludert Framverran) en del av Ytterøy kommune, sammen med øya Ytterøy, nå i Levanger kommune. Dette var i samsvar med den eksisterende inndelingen i kirkesogn. Kontakten med Ytterøy ble opprettholdt fram til 1970-tallet gjennom felles prestegjeld og lensmannsdistrikt. 1867 ble Mosvik og Verran kommune opprettet, og den eksisterte fram til 1901, da den ble delt i de to kommunene Mosvik kommune og Verran kommune. Kommunegrensen fra 1901 gikk gjennom den nåværende kommunen, slik at Framverran hørte til Verran kommune. Verran kommune ble utvidet i 1964 ved en sammenslåing med Malm kommune, og fikk en avskalling i 1968 da Framverran ble overført til Mosvik.

Rutebåtene langs Trondheimsfjorden (1850–1974) hadde anløp i Venneshamn, Vinjesjøen (i Mosvik sentrum) og Saltvikhamn. Innherredsferja åpnet fra 1958 for biltransport over fjorden. Bilvei over skogen til Leksvik åpnet ca 1960, og i 1968 kom det vei mellom Kjerringvik og Venneshamn som knyttet Mosvik sammen med Framverran.

Ideen om Skarnsundbrua oppsto i 1972; byggingen av brua ble utført av et privat selskap og finansiert med bompenger. Brua åpnet 19. desember 1991, og var nedbetalt i 2007.

I middelalderen fantes ei kirke i Markabygda ved Meltingen, mellom Mosvik og Leksvik. Vinje kirke ble bygget på 1500-tallet ved Vinje bruk og bidro til å befeste sentrum i bygda; denne kirken revet omkring 1880. Den nye Mosvik kirke er ei langkirke i tre, bygd 1884. I kirken finnes kopier av Mosvikskrusifikset fra 1200-tallet og St. Mikalstatuen. Vestvik kirke fra 1905 er den tredje kirka på samme sted.

Det drives fjordfiske på hobbybasis og som turistmål, blant annet i den kraftige tidevannsstrømmen i Skarnsundet.

Mosvik bygdemuseum drives i den nedlagte Grande skole ved riksvegen. Karlsen landhandelmuseum i Venneshamn er privateid. Mosvik museums- og historielag ble etablert 1979 og har utgitt årbok siden 1985.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1984) hadde to grønne spisser mot en sølv bakgrunn; det viste til skogen, men dannet også en M.

Navnet er etter elven Mossa, som muligens har sammenheng med 'mose, myr'.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bygdebok for Mosvik. Bind 1-4. Utgitt av Mosvik kommune og Mosvik historielag. 2010-2016.
  • Astrid Wale. Bygd i bevegelse – Inderøys historie. Bind 1: 1800–1935. Fagbokforlaget, 2018. isbn 978-82-4502-449-4
  • Jorolf Nyborg. Mosvik kommune 100 år, 2001, isbn 82-993302-4-6, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg