Reinskloster

Reinskloster, storgård i Rissa kommune, Sør-Trøndelag, ved innsjøen Botnen øst for utløpet av Trondheimsfjorden.

Hertug Skule Bårdsson arvet gården fra sin farsslekt og opprettet ca. 1230 et nonnekloster på Rein; hans søster Sigrid ble klosterets første abbedisse. 1532 ble fru Ingerd Ottesdatter til Austrått av kong Frederik 1 utpekt til forstander på Reinskloster, som da eide 202 store gårder. Men da erkebiskop Olav satte seg imot avgjørelsen, kunne hun først tiltre klosteret 1541. Senere var Reinskloster lensgods til Christian 5 solgte det til kommerseassessor Ebbe Carstensen. Han var gift med Anna Horneman, og gården har siden vært i slekten Hornemans eie. Reinskloster hadde lenge setegårdsrettigheter. Det meste av jordegodset er nå frasolgt, og gården har (2009) et samlet areal på 18 000 daa, hvorav 570 daa dyrket mark og 3200 daa produktiv skog.

Ved utgravning av klosterkirkens grunnmur i 1860-årene ble det funnet mange skjeletter, bl.a. et av en meget stor mann, som man mente kunne være hertug Skule, noe som neppe er riktig, da hans gravstein fantes i Nidarosdomen. Thomas Horneman oppførte 1866 den nåværende hovedbygningen på den gamle klostertomten.

Klosterruinen tilhører Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. På eiendommen ligger også Rissa Bygdemuseum og et meierimuseum. Hagen, som bl.a. har asketrær fra senmiddelalderen, og det store parkanlegget ble istandsatt 1992–97.

Litteratur

  • Coldevin, Axel: Norske storgårder, b. 2, 1950, 427-35

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg