Ørland

Faktaboks

Landareal
73 km²
Innbyggertall
5 351
Administrasjonssenter
Brekstad

Kommunevåpen

Plassering

av . Begrenset gjenbruk

Ørland. Administrasjonssenteret Brekstad sett fra sør. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Ørland av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Ørland er en kommune i Trøndelag, ligger ytterst på Fosenhalvøya nord for innløpet til Trondheimsfjorden.

Ørland omfatter halvøya mellom Ytre Trondheimsfjord i sørøst og Bjugnfjorden i nord, øya Garten (2 km2) utenfor sørspissen og øyene Storfosna (11 km2), Fosenheia (3 km2), Kråkvåg (1 km2) og noen mindre øyer ca. 8 km vest for fastlandet.

I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform vedtok Stortinget 8. juni 2017 at Bjugn kommune og Ørland kommune slås sammen fra 1. januar 2020.

Natur

Berggrunnen består overveiende av kambrosiluriske bergarter på den sørøstlige delen av halvøya, granitt på den nordlige delen og devonsk sandstein i øst ved grensen mot Bjugn og på øygruppen rundt Storfosna. På grensen mot Bjugn ligger noen høydedrag (Osplikammen 285 moh.), og også øya Fosenheia er berglendt.

Ellers har Ørland et flatt, åpent landskap hvor over 90 prosent av arealet ligger under 60 moh. og storparten også ligger under 20 moh. Det meste av arealet er dekket av marine avsetninger og myr, delvis med skjellsandbanker under. Kommunen har fire vernede fjæreområder, bl.a. Grandefjæra naturreservat og Kråkvågsvaet fuglefredningsområde, som samlet utgjør Ørland våtmarkssystem, vernet som Ramsarområde.

Austråttlunden landskapsvernområde nær Austråttborgen er et gammelt kulturlandskap, populært som turområde.

Bosetning

Med unntak for 1970-årene har folketallet i kommunen økt siden 1950; i tiårsperioden 1996–2006 med 2,3 prosent mot en nedgang på 2,6 prosent for Fosen som helhet. Hele kommunen er relativt tett bosatt. Tettstedet og administrasjonssenteret Brekstad ligger ved kysten i sørøst.

Kommunens to andre tettsteder er Uthaug (391 innb.) ved kysten i nord, Opphaug (362 innb.) midt på halvøya mellom Bjugnfjorden og Stjørnfjorden. Ellers tettere bosetning på Ottersbo (304 innb.) ved Stjørnfjorden i sørøst, og på øyene Garten og Storfosna.

Næringsliv

Ørland er en betydelig jordbruksbygd hvor om lag halvparten av arealet er jordbruksareal. Det er mange store gårdsbruk, og hovedvekten ligger på kornproduksjon og husdyrhold. Storfosen på Storfosna er et av Sør-Trøndelags største gårdsbruk. I Grandevika er det bygd demning mot havet slik at om lag 2500 daa jord er tørrlagt til jordbruksareal.

Den største industribedriften er Mascot Høie (dyne- og sengetøyproduksjon), ellers drives det næringsmiddelindustri: ved Grøntvedt Pelagic og en kornmølle, samt betongvarefabrikk. Ørland meieri ble nedlagt i 2011 etter 133 års drift, var landets eldste meieri ved nedleggelsen.

En betydelig del av yrkesbefolkningen er knyttet til Ørland hovedflystasjon (Luftforsvaret). Av de bosatte i kommunen hadde 2001 22 prosent arbeid i andre kommuner, 7 prosent i både Bjugn og Trondheim.

Samferdsel

Ørland er knyttet til Fosens veinett ved Rv. 710 gjennom Botngård i Bjugn. Fra fastlandet er det broforbindelse til øya Garten og fergeforbindelse til Storfosna og Kråkvåg. Fra Brekstad er det fergeforbindelse med Agdenes på sørsiden av Trondheimsfjorden. Hurtigbåtforbindelse til Trondheim og Kristiansund. Ørland lufthavn har også sivil flytrafikk.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Kommunen åpnet regionalt kulturhus i 2009. På Brekstad ligger idretts- og svømmehall.

Ørland hører til Trøndelag politidistrikt, Fosen tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Fosen regionråd sammen med Bjugn, Leksvik, Osen, Rissa, Roan og Åfjord.

Ørland kommune tilsvarer soknet Ørland i Fosen prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ørland til Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Ørland

For statistiske formål er Ørland kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 13 grunnkretser:

  • Ørland øst: Uthaug, Rønne, Innstrand/Døsvik, Opphaug, Austrått
  • Ørland vest: Hårberg, Brekstad, Hovde, Grande, Beian, Garten, Storfosna, Kråkvåg

Historikk og kultur

Det er gjort flere funn fra bronse- og jernalderen, blant annet er Møkkelhaugen ved Uthaug en av de største røyser nordafjells. I Ørland ligger herregården Austrått. Rester etter en bygdeborg på Borgklinten.

Ørland kirke er en langkirke i stein fra før 1342. Austrått fort er et tysk kystfort fra annen verdenskrig.

Kunstnerekteparet Hans og Hannah Ryggen bodde i kommunen; Astrid Dahlsveens minnesmerke over dem står ved kulturhuset.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1979) er venstre skrådelt av sølv og svart; motivet er Rømer-ættens. Fru Inger til Austrått tilhørte denne ætten.

Navnet kommer av norrønt Yrjar, vanligvis tolket som avledning av aurr, ‘grus’.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hovd, Rune mfl: Ørland hovedflystasjon : okkupasjon – kald krig – ny tid – lokalsamfunn. 2004
  • Rian, Inge: Ørlandsboka, 1986-92, 3 bind, Finn boken
  • Sørensen, Terje. Ørlandsbok : kirkehistorie og kristenliv. 2008
  • Sørensen, Terje. Ørlandsbok : skolehistorie. 2006

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg