Bergbygda er den østlige delen av Leksvik hovedsogn, og kan tilnærmet sies å strekke seg fra Talmoan til den østligste eiendommen i Leksvik, Kammen, ved grensa til Mosvik. Som navnet antyder er bygda berglendt; lendet stuper for det meste bratt i fjorden uten bergfot og brukene her er stort sett små og tungdrevne. I dag arbeider bergbyggen stort sett i industrien, slik de fleste leksværinger gjør. Hovedveien gjennom Bergbygda tar av fra Fv.755 ved Røstad og går innover til Øvre Dretvik. Derfra går veien, som til daglig benevnes Kammaveien, videre til Kammen. En nedre gren av veien tar av ved Våggåskiftet og går nærmere fjorden forbi Tronvika og videre til Kammaveien. Fra Kammen fortsetter Kalddalsveien videre til Mosvik. Denne strekningen er ikke åpen om vinteren, men om sommeren er den et godt alternativ som turistvei. Bergbygda hadde før to skolekretser, Talmo og Tronvik, hvorav den siste, Tronvik, ble lagt ned i 1970.