Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Roan, kommune i Sør-Trøndelag fylke, på yttersiden av Fosenhalvøya. Roan har en lang kyst med mange fjorder og halvøyer, og en rekke øyer utenfor. Grenser til Osen i nord, Namdalseid (Nord-Trøndelag) i øst og Åfjord i sør.

Åfjord og Roan kommuner har i 2016 vedtatt å slå seg sammen til nye Bjørnør kommune i forbindelse med kommunereformen.

Landskapet er sterkt kupert, med nakne fjelltopper på 400–600 moh. Høyest når Dåapma (644 moh.) på grensen til Nord-Trøndelag lengst øst i kommunen. Berggrunnen består for det meste av gneis, men det er en del kalk- og marmorfjell i den sørlige del av kommunen, og det har vært drevet ut en del marmor til Nidarosdomen.

Det meste av bosetningen ligger på strandflaten ved fjorden og i Hoffstaddalen samt i tettbebyggelsen Bessaker. Folketallet har gått en del tilbake etter den annen verdenskrig, i tiårsperioden 1996–2006 med 7,7 % mot en nedgang på 3,4 % for Fosen som helhet (Fosen-kommunene i både Sør- og Nord-Trøndelag). Øyene er for det meste fraflyttet, bortsett fra Brandsøya, som har broforbindelse med fastlandet. Kommunen har ingen tettsteder. Administrasjonssenteret Roan ligger ved Berfjorden.

Dominerende næringer er jordbruk, hovedsakelig med husdyrhold, og fiske, og i underkant av halvparten av arbeidstakerne er sysselsatt i primærnæringene. Noe fiskeoppdrett; bygge- og anleggsvirksomhet.

Roan har veiforbindelse (Rv. 715) gjennom Åfjord sørover til resten av Fosen, og gjennom Osen til Rv. 17 som fører til Namsos og Steinkjer.

Roan hører til Trøndelag politidistrikt, Fosentingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Fosen regionråd sammen med BjugnLeksvik,OsenRissaØrland og Åfjord.

Roan kommune tilsvarer soknet Roan i Fosen prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke. Roan kirke, «Fosenkatedralen», er fra 1702.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Roan til Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Roan kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Vik, Bessaker, Hofstad, Hofstaddalen, Straum, Terningen/Sumstad, Roan, Nesvalen, Kiran, Skjøra og Almenningen/Været.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har tre oppflygende sølv terner mot en blå bakgrunn; symboliserer kysten og fuglelivet der.

Navnet kan komme av norrønt róða, 'stang', brukt om fjelltopper.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.