Kommunevåpen.

. Begrenset gjenbruk

Verran, kommune i Trøndelag fylke, ligger nordvest for Verrasundet og Beitstadfjorden innerst i Trondheimsfjorden og strekker seg fra Verrabotn innerst i Verrasundet til Hjellebotn innerst i Beitstadsundet, en strekning på om lag 60 kilometer.

Verran fikk sine nåværende grenser i 1964 da kommunene Malm og Verran ble slått sammen, og i 1968 da området på sørøstsiden av Verrasundet ble overført fra Verran til daværende Mosvik kommune.

I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform vedtok Stortinget 8. juni 2017 at Verran kommune og Steinkjer kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020. Dette var i tråd med lokale vedtak.

Terrenget stiger for det meste bratt fra fjorden og går over i et kupert åslandskap, med topper på opptil 655 meter over havet. (Sandvassheia). Mellom åsene ligger mange vann og vassdrag som faller bratt ned i fjorden. Om lag 70 prosent av arealet ligger over 300 meter over havet. Berggrunnen er gneis i sør og vest, ellers omdannet grønnskifer og kalkstein med strøkretning nordøst–sørvest. I forbindelse med grønnskiferen og kalksteinen finnes betydelige mengder jernmalm langs en forkastning i strøkretningen.

Kommunen har siden 1970-årene hatt synkende folketall; i tiårsperioden 1996–2006 med 9,6 prosent mot en vekst på 1,1 prosent i fylket som helhet. Derimot hadde befolkningen i tiårsperioden 2003–2013 en økning på 5,8 prosent.

64 prosent av befolkningen er bosatt i tettstedene Follafoss (391 innbyggere i 2016) og administrasjonssenteret Malm (1229 innbyggere), resten av bosetningen ligger spredt langs kysten og i dalførene som går inn fra Verrasundet og fra Malm.

De fleste gårdsbrukene er små og brattlendte og baserer driften på storfe- og sauehold. Brukene har en god tilleggsinntekt fra skogen. De viktigste skogsområdene er imidlertid eid av Norske Skog og kommunen. I 2016 ble det avvirket 15 440 m³ tømmer, hovedsakelig gran (om lag tre prosent av fylkets totale produksjon).

Verran har en del industri, hovedsakelig innen treforedling. Etter at Södra Cell Folla AS la ned virksomheten 1. november 2012, overtok østerrikske Mayr-Melnhof Karton AG fabrikkanlegget. Den nye virksomheten, MM Karton FollaCell AS, startet opp 2. september 2013. Fabrikken produserer tremasse som anvendes til produksjon av emballasje. Ellers har kommunen noen mindre bedrifter innen metallvare- og trevareindustri.

Verran er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 320 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er seks kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 384 meter. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Follafoss kraftverk.

Fylkesveg 720 (Rissa–Hjellebotn) går langs fjorden fra Verrabotn og videre mot nordøst gjennom Follafoss og Malm til Hjellebotn, der den møter Fylkesveg 17 (SteinkjerBodø).

Verran har to kommunale grunnskoler som begge er kombinerte barne- og ungdomsskoler; Malm skole og Folla skole.

Verran hører til Trøndelag politidistrikt, Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Inn-Trøndelag sammen med Snåsa, Inderøy og Steinkjer.

Verran kommune tilsvarer soknet Verran i Nord-Innherad prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Verran til Inderøen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Verran kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 18 grunnkretser:

  • Malm: Vada, Nordberg, Kirkreit, Bratreit, Holdåsen, Malmo, Fossdalen, Ressem, Sundbygda, Tverås, Folladalen/Ystmark, Holden/Langvatnet
  • Verran: Sela, Follafoss østre, Follafoss vestre/Tua, Skjelstad, Verrastranda, Verrabotn

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har en sølv båt med råseil og toppseil mot en blå bakgrunn; illuderer Verransjekta. Kommuneblomst; parykk-knoppurt. Kommunenummer: 1724.

Navnet kommer av norrønt Veri, egentlig fjordnavn som trolig betyr ‘den stille’.

  • Landsem, M.O.: Gårdshistorie for Malm fra 1600 til 1930, 1964

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.