Vangsåsen, tettsted i Indre Fosen kommune (Rissa), Trøndelag. Tettstedet består av et bolig- og hyttefelt og ligger om lag tre kilometer nordvest for kommunesenteret Årnset.