Blankbygda, tidligere mye brukt betegnelse på de sentrale deler av Leksvik hovedsogn. Området tilsvarer omtrent landskapet mellom Innerelva og Fylkesveg 86, begrenset av Tronstad og Vinge (Vinnan) i sør og Myran og Rosvold i nord.