Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Åfjord, kommune i Sør-Trøndelag fylke, ligger ut mot havet på vestsiden av Fosenhalvøya. Kommunen strekker seg ca. 30 km innover i landet og grenser mot Nord-Trøndelag i øst. Kommunen ble opprettet i 1964 ved sammenslutning av tidligere Åfjord og Stokksund kommuner. Kysten omfatter en rekke fjorder og mellomliggende halvøyer og øyer. I sør skjærer Åfjorden og Skråfjorden inn i landet mot nordøst. I nord danner Skjørafjorden (Skjørin) skillet mot nabokommunen Roan. Mellom disse fjordene ligger kystbygda Stokksund med de store øyene Stokkøya (16,7 km2) og Linesøya (17 km2).

I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform vedtok Stortinget 8. juni 2017 at Åfjord kommune og Roan kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020. Dette var i tråd med lokale vedtak.

Berggrunnen består overveiende av gneis, og terrenget er kupert med snaue heier opp til 400 moh. i ytre strøk og flere fjelltopper over 600 m i innlandet. Finnvollheia (675 moh.) på grensen til Namdalseid i nordøst og Haravassheia lenger sør er de høyeste toppene på Fosen. Striper med kambrosiluriske bergarter følger Åfjorden og fortsetter opp de to dalene Norddalen og Stordalen mot nordøst. Lenger øst går også striper med kambrosilur mot nordøst som til dels følger Sørdalen, og en stripe med dioritt. En kjent severdighet er en rekke store huler ved Stokksund, den mest kjente er den 130 m dype Harbakhulen.

Folketallet har siden 1960 gått noe tilbake, i tiårsperioden 1996–2006 med 5,7 % mot 2,6 % i Fosen som helhet. Åfjord har en spredt bosetning langs hele kysten og oppover dalene, men med en relativt sterk konsentrasjon der Norddalen og Stordalen munner ut i Åfjorden. Der ligger tettstedet og administrasjonssenteret Å (Årnes, 1117 innb. 2006).

Åfjord er overveiende en jordbruksbygd med allsidig husdyrhold og med innslag av fiske på kysten og en del skogbruk i innlandet. Industrien består av mindre bedrifter innen næringsmiddel- og trevareindustri samt betongvarefabrikk. Omfattende bygg- og anleggsindustri. Det fiskes atskillig laks i Stordalselva og Åfjordselva, 2005 i alt over 6,4 tonn. Økende turisttrafikk.

Fra Åfjord går Rv. 715 sørover til de sørlige deler av Fosen og fergestedet Rørvik med ferge til Flakk i Trondheim. Nordover går Rv. 715 til Roan, Osen og videre til Nord-Trøndelag og Rv. 17. Rv. 723 fører fra Å til Stokkøya. Åfjord har godt utbygd veinett innen kommunen.

Den 525 m lange Stokkøybrua, som åpnet 2000, gav fastlandsforbindelse for Stokkøya. Bru fra Stokkøya videre til Linesøya åpnet i 2011. Lauvøy i sør har broforbindelse med fastlandet.

I administrasjonssenteret ligger Åfjord videregående skole.

Åfjord hører til Trøndelag politidistrikt, Fosen tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Fosen regionråd sammen med Bjugn, Leksvik, Osen, Rissa, Roan og Ørland.

Åfjord kommune tilsvarer soknet Åfjord/Stoksund i Fosen prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Åfjord til Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Åfjord kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 20 grunnkretser:

  • Åfjord: Lauvøy, Tørhaug, Grøtting, Langdal, Norddalen, Stjern, Moan, By, Sørdalen, Kroken, Arnevik, Årnes, Monstad, Rånes, Eidem
  • Stoksund: Linesøy, Stokkøy, Harbak, Blindvåg, Herfjord

Ved Å ligger et større gravfelt fra vikingtiden. Åfjord har lange båtbyggertradisjoner. Tidligere ble den kjente åfjordbåten bygd her; rundt 1900 ble det bygd om lag 1000 slike båter årlig bare i Åfjord.

Kommunevåpenet fra 1997 har to fremvoksende sølv båter mot en blå bakgrunn; symboliserer åfjordsbåten.

Navnet. Første ledd er gårdsnavnet Å, av norrønt á, å, ‘elv’.

  • Hansen, Hans K.: Åfjord og Jøssund gårdshistorie, 2. utg., 1986, 2 bind, Finn boken
  • Bueng, Helge Kr.: Åfjord gårds- og slektshistorie 1875-2000. 2009, 2 bind
  • Bueng, Helge Kr.: En samfunnsbygger runder hundre : Åfjord sparebank 1902-2002. 2002
  • Hugdal, Arne. Åfjordsnatur. 2016

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.