Pendler, (til pendel), er en arbeidstager med bosted i én kommune og arbeidssted i en annen (dagpendler, ukependler).