I Europa snakker rundt 95 millioner mennesker tysk, og det skrives litteratur på tysk i Tyskland, Østerrike, Sveits og Liechtenstein, som alle har tysk som offisielt språk, samt i blant annet Belgia, Italia, Frankrike, Romania og Ungarn. Det er også en trend i den tyske samtidslitteraturen at forfattere med et annet førstespråk enn tysk bruker tysk som litterært språk. På denne siden har vi samlet artikler om tyskspråklige forfattere som har kommet med viktige utgivelser etter Berlinmurens fall. Forfatterne er plassert innen sjangrene de spesielt har utmerket seg.