På denne temasiden har vi samlet artikler om sentrale tyskspråklige forfatterskap. Det gis ut tyskspråklig litteratur i Tyskland, Østerrike, Sveits, Tsjekkia og Romania. Forfatterne er ikke sortert på land, men de er plassert i perioden hvor de har sine viktigste verk. SNL har mange flere artikler om tyskspråklige forfattere. Du finner dem om du søker i SNL eller navigerer i fagtreet.

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek er en østerriksk forfatter. Jelineks forfatterskap regnes som et av de mest betydningsfulle i samtidslitteraturen. Hun ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 2004.Sitt internasjona...

Elias Canetti

Elias Canetti var en bulgarskfødt tyskspråklig forfatter og essayist. Forfatterskapet befinner seg i skjæringspunktet mellom litteratur og filosofi. Han ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1981..

Gerhart Hauptmann

Gerhart Hauptmann var en tysk forfatter. Hauptmann er den mest betydningsfulle forfatteren i den tyske naturalismen. Særlig kjent er han for novellen Bahnwärter Thiel (1888, norsk oversettelse Bane...

Günter Grass

Günter Grass var en tysk forfatter og billedkunstner. Günter Grass er ved siden av Heinrich Böll (1917–1985) en av Tysklands betydeligste forfattere etter andre verdenskrig. Han var en markant skik...

Hermann Hesse

Hermann Hesse var en sveitsisk tyskspråklig forfatter. Hesses forfatterskap regnes som et av de mest populære og betydningsfulle i det 20. århundret. Særlig romanene Peter Camenzind (1904), Steppeu...

Herta Müller

Herta Müller er en tysk forfatter som regnes som en av de fremste tyskspråklige samtidsforfatterne. Hun ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 2009.

Nelly Sachs

Nelly Sachs var en tysk forfatter. Hun tildelt Nobelprisen i litteratur i 1966, sammen med den israelske forfatteren Samuel Joseph Agnon..

Peter Handke

Peter Handke er en østerriksk forfatter, og en av de mest framtredende forfatterne i dagens tyskspråklige litteratur, men også en kontroversiell forfatter. Han ble tildelt Nobelprisen i litteratur ...

Romanias tyskspråklige litteratur

Romanias tyskspråklige litteratur er litteratur skrevet av de tyskspråklige minoritetene i Romania. Den mest kjente representanten for Romanias tyskspråklige litteratur er Herta Müller..

Thomas Mann

Thomas Mann var en tysk forfatter. Han var en av de mest betydningsfulle tyskspråklige forfatterne i det 20. århundret med gjennomslag langt utover Tysklands grenser. I 1929 fikk han Nobelprisen i ...