Irmtraud Morgner, østtysk forfatter. Ble kjent med den fantastisk-ironiske romanen Hochzeit in Konstantinopel (1968). Sentrale sider ved kvinnefrigjøringen og kvinneholdninger behandles i trilogien om Laura Salman (Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura, 1974; Amanda. Ein Hexenroman, 1983; 3. bd. forble et fragment). Posthumt 1992 utkom Rumba auf einen Herbst.