Wolfgang Borchert, tysk dikter og teatermann. Borchert ble såret på østfronten i den annen verdenskrig, og så dømt til 8 måneders fengsel for defaitisme. Etter igjen å være sendt til fronten fikk han en ny fengselsstraff, enda han var alvorlig syk. I 1945 levde han i Hamburg som teatermann ved forskjellige varietéteatre, men sykdommen tvang ham til å legge seg inn på sykehus i Basel, hvor han døde. Nederlagsstemningen, hatet mot krigen, angsten, desillusjonen preger hans få, men gripende verker: diktsamlingen Laterne, Nacht und Sterne (1946), novellene Die Hundeblume (1947) og An diesem Dienstag (s.å.), og særlig hans drama Draussen vor der Tür, uroppført i Hamburg dagen etter Borcherts død, et beskt oppgjør med tysk etterkrigsmentalitet. Gesamtwerk ble utgitt 1949.