Friedrich Hölderlin

Faktaboks

Friedrich Hölderlin
Uttale
hˈölderlin
Født
20. mars 1770, Lauffen am Neckar
Død
7. juni 1843, Tübingen
Friedrich Hölderlin malt av Franz Karl Hiemer (1752)

Artikkelstart

Friedrich Hölderlin var en tysk forfatter. Hölderlin er en av de største lyriske begavelsene i tyskspråklig litteratur. Litteraturhistorisk er han en overgangsskikkelse mellom klassismen og romantikken.

Biografi og filosofiske impulser

Hölderlintårnet i Tübingen

Hölderlin studerte teologi i Tübinger Stift sammen med blant andre Georg Wilhelm Friedrich Hegel og Friedrich Schelling. Han lot seg inspirere av ideene fra den franske revolusjon, noe som kommer til uttrykk i hans tidlige hymner.

Etter avsluttet studium begynte Hölderlin i 1794 som huslærer hos Charlotte von Kalb, en venninne av Friedrich Schiller. I denne tiden hadde han forbindelse både med Johann Gottlieb Fichte og Schiller. Schillers filosofiske lyrikk var forbilde for Hölderlins tidlige hymner, som er sterkt preget av frihetspatos og kretser om tema og motiv som blant annet kjærlighet, skjønnhet og ungdom.

Fra 1796 var han huslærer hos bankieren Jakob Friedrich Gontard (1764–1843) i Frankfurt. Møtet med Gontards ektefelle Susette (1776-1802) fikk avgjørende innflytelse på hans diktning. I sine verk kaller han henne Diotima. Som for kunsthistorikeren Johann Joachim Winckelmann var Hölderlins ideal antikkens Hellas; her mente han å finne en menneskelighet som står det guddommelige nær. Diotima var symbolet for denne fullkommenheten.

Forfatteren oppgave bestod for Hölderlin i å fremmane de guddommelige makter i dikterverket. I korte oder med antikke strofeformer, påvirket av den greske dikteren Pindar, vender Hölderlin seg mot livets urelementer: himmel, eter, jord og natur. Men som en evig trussel henger ensomheten og lidelsen over mennesket når det løsriver seg fra sitt guddommelige opphav.

Høsten 1798 måtte Hölderlin forlate Frankfurt etter et heftig oppgjør med Gontard. Etter nye forsøk som huslærer ble Hölderlins sinnssykdom stadig tydeligere. Et institusjonsopphold i 1806 brakte ingen bedring; i 1807 ble han skrevet ut og karakterisert som uhelbredelig syk. Helt fram til sin død i 1843 bodde han i husholdningen til snekkeren Ernst Zimmer i Tübingen hvor han fikk den nødvendige pleie. Tårnet hvor han bodde, gikk senere under navnet Hölderlintårnet.

Lyrikk

Hölderlin var først og fremst lyriker. Hans tidlige hymner viser innflytelse fra Klopstock, blant annet for bruk av det antikke metrum (elegiene Menons Klage um Diotima, Der Wanderer, Brot und Wein).

I Hölderlins senere lyrikk trer det mytiske sterkt frem. Her inngår også forestillingen om fedrelandet inn i den mytiske sfære som betoner de tidløse krefter i tilværelsen (odene Der Main, Der Rhein, Heidelberg).

I de senere hymnene sprenger visjonene de metriske grensene, og Hölderlin finner frem til friere rytmer. Etter hvert oppløses alle grammatisk-logiske sammenhenger, diktet beveger seg møysommelig fra ord til ord i dunkle utsagn. Et utvalg av hans dikt foreligger i norsk oversettelse Kom no eld! Dikt i utval 1799–1806 (1996, oversatt av Torgeir Skorgen).

Romanen Hyperion (1797–1799, norsk oversettelse 1993) skildrer en gresk gutt som i kamp mot tyrkerne forsøker å gjenerobre friheten til det greske folk. Hölderlins intensjon med verket var nok å vise nødvendigheten av en fornyelse av den tyske nasjon. Med sin idealistiske frihetsånd ønsket han en frigjøring av folkelige revolusjonære krefter.

Dramafragmentet Der Tod des Empedokles (1798–1800) behandler sagnet om den antikke filosofen som frivillig kaster seg i Etna.

Hölderlin var også oversetter og gjendiktet Sofokles til tysk.

Betydning

Friedrich Hölderlin

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Hölderlins forfatterskap var lenge relativt ukjent til han ble gjenoppdaget som en av de største tyskspråklige litterære, særlig lyriske, talentene. Hans samlede verker ble utgitt i 1977–1993. I nyere tid har hans verk og skjebne dannet bakgrunnen for nye litterære verk; blant annet har hans revolusjonære sinnelag inspirert Peter Weiss i Hölderlin (1971) og Peter Härtling i sin roman Hölderlin (1976).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg