Angelus Silesius, tysk forfatter. Etter fullført medisinsk studium kom han under innflytelse av den sterkt mystiske religiøse bevegelse i Schlesien som førte til at han gikk over til katolisismen i 1653. Angelus Silesius er en av de betydeligste personligheter innenfor den religiøse katolske diktning på 1600-tallet. Hans mest berømte verk er en samling epigrammer, Cherubinischer Wandersmann (gjendiktning ved André Bjerke 1974), hvor hans mystiske religiøsitet gjenspeiles i refleksjoner over livets forgjengelighet og sjelens forening med Gud.