Erich Maria Remarque, tysk forfatter, amerikansk statsborger 1947. Forfatter av samfunnskritiske romaner i spennende reportasjestil. Hans roman Im Westen nichts Neues (1929), som gir en meget sterk og gripende, antimilitaristisk skildring av soldatenes liv ved fronten, ble en verdenssensasjon. I 1931 kom fortsettelsen, Der Weg zurück. Remarque ble på grunn av den pasifistiske tendens i disse romanene forfulgt i Tyskland, og emigrerte 1932 til Sveits, til USA 1939; fra 1948 bodde han avvekslende i Sveits og New York. Han utgav videre bl.a. Drei Kameraden (1938), Liebe deinen Nächsten (1941), Zeit zu leben und Zeit zu sterben (1954), Der Himmel kennt keine Günstlinge (1961) og Die Nacht von Lissabon (1963). De fleste av bøkene er oversatt til norsk.