Søm, alle typer nålearbeid, utført enten for hånd eller maskinelt. Betegnelsen søm dekker både broderi og nyttesøm. Nyttesømmer brukes til å sammenføye tøylag, til å feste en innbrett osv.