amatørteater

Artikkelstart

Amatørteater, teateroppsetninger eller teatergrupper hvor de opptredende ikke er profesjonelle skuespillere.

Historikk

Den første kjente amatørteaterforestilling i Norge var skolekomedien Adams fall, som ble spilt av Absalon Pederssøn Beyers latinskoleelever i Bergen i 1562. Slike skolekomedier ble spilt frem til 1673, da teater ble forbudt i latinskolen. Først mot slutten av 1700-tallet kom amatørteatervirksomheten i gang igjen i Norge. 1780 ble det første dramatiske selskap etablert i hovedstaden. I løpet av de neste 40 år kom det amatørteaterselskaper i de fleste større byer. Både de opptredende og publikum tilhørte byborgerskapet. At teaterinteressen var stor, vises ved at flere av selskapene finansierte sine egne teaterhus; av disse står fortsatt Trøndelag Teater og Fredrikshalds Teater i Halden. Fra 1826 begynte utenlandske profesjonelle teatertrupper å turnere i Norge, samtidig som et generelt krav om profesjonalisert scenekunst bredte seg. Dette fortrengte gradvis amatørvirksomheten, og selskapet i Halden la som det siste ned driften 1852.

Studentamatørteater

Studentamatørteater har en lang tradisjon. Studentersamfundets teater hadde premiere 1835, og hadde sin blomstringstid i 1850-årene. Oslostudentene har med enkelte avbrekk spilt teater helt fra denne tiden, men fra 1910 ble Trondheim tyngdepunktet for norsk studentteater. Her skjedde også et skifte i repertoaret fra komedier til revyer; Trondheims-studentenes UKE-revy har vært spilt hvert annet år siden 1917. Revy har lenge vært den vanligste form for studentteater, også ved landets øvrige universiteter, men det spilles også seriøs dramatikk i studentteatergruppene.

Amatørteatervirksomheten i den høyere skolen begynte i 1870-årene. Fra 1930-årene ble revyen den dominerende form også her. I barneskolen begynte pionerarbeidet med amatørteater i 1920-årene, senere har dramapedagogikk blitt en del av undervisningstilbudet på flere skoletrinn.

Motkulturelle bevegelser

Motkulturelle bevegelser, først og fremst avholdsbevegelsen, målrørsla og arbeiderbevegelsen, har vært viktige fora for amatørteatervirksomhet. Fra 1890-årene ble amatørteater tatt i bruk i disse organisasjonene, dels som agitasjon, dels som underholdning. Arbeiderbevegelsens teater la i begynnelsen størst vekt på underholdningsstykker, et politisert arbeiderteater fikk ikke gjennomslag før omkring 1930. I det nynorske amatørteateret har Noregs Ungdomslag vært en drivkraft og aktiviteten var stor helt fra starten; i perioden 1890–1915 ble det skrevet ca. 60 stykker myntet på nynorske amatører. Det foregår fortsatt en betydelig amatørteatervirksomhet i regi av ungdomslagene.

Lokale amatørteaterlag

I etterkrigstiden har det vokst frem i lokalmiljøene mange amatørteaterlag. En dramatisk sjanger som nærmest kan sies å ha utviklet seg med den lokale amatørteaterbevegelsen, er store utendørs lokalspill i form av dramatisering av lokalhistorisk stoff. Nestoren i denne sammenheng er Verdal teaterlag med Olav Gullvågs Spelet om Heilag Olav, uroppført ved Olsokfeiringen på Stiklestad 1954 (årlig siden 1960). I 1980-årene fikk denne tradisjonen en stor blomstring med nye lokalspill en rekke steder i landet, ofte i form av samarbeidsprosjekter mellom amatørkrefter og profesjonelle fra regionteatrene. Samarbeidet mellom lokale amatører og regionteater er blitt institusjonalisert i Hedmark fylke med stiftelsen Hedmark Teater 1987.

Lokal amatørteatervirksomhet favner de fleste dramatiske sjangere, men kanskje særlig stor er virksomheten innen musikk- og revyteater. Til viktig inspirasjon for amatørrevyvirksomheten er Norsk Revyfestival, arrangert årlig 1987–89, deretter hvert annet år på Høylandet i Trøndelag. Revyfestivalen samler amatørrevygrupper fra hele landet til kurs og konkurranse.

Organisering

Norsk teaterråd (tidligere Norsk Amatørteaterråd) ble stiftet 1980 og var en paraplyorganisasjon for 17 organisasjoner som arbeider helt eller delvis for amatørteaterlag i Norge. Norsk teaterråds fremste oppgave var å forvalte flere offentlige støtteordninger, herunder Frifond teater, Scenetekstfondet og Spelfondet. Norsk teaterråd ble avviklet på et ekstraordinært årsmøte 14. desember 2015 etter lengre tid med rot i økonomiforvaltningen.

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er organisasjon for frie amatørteatergrupper. Ved årsskiftet 2010/2011 hadde Norsk Amatørteaterforbund 114 amatørteatergrupper fra 16 fylker som medlemmer. Disse hadde til sammen 3338 medlemmer.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Berthelsen, Herman: Amatørteater, 1971
  • Broch, Kirsten: Komedianter og kremmere : Det dramatiske selskab i Bergen 1794-1994, 1994
  • Gunnerud, Nils m.fl., red.: Amatørteater : håndbok [...], 1985
  • Hellvin, Runo: Amatørteater i Norden, 1986
  • Nielsen, Kaj, red.: Amatørteater : historie, teori, praksis, 1950, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg