Dameskredder, håndverker som har fått fagopplæring i denne spesielle gren av skredderfaget. Se kjole- og draktsyer og sømfag.