Yrke, arbeid som utgjør ens levevei eller som man er trenet i; profesjon.