Kommager, finnsko, norsk betegnelse for samiske sko, fra samisk gabmagat, entall gama. Mens det samiske grunnordet er fellesbetegnelse både for sommer- og vintersko, brukes den norske form kommager helst bare om sommersko. I motsetning til de samiske vinterskoene, skaller, er kommager hårløse. Overdelen er gjerne av barket reinskinn, bunnen av ku- eller kobbeskinn.