Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Eid, kommune i Nordfjord, Sogn og Fjordane. Kommunen omfatter områdene omkring Eidsfjorden, som er en 13 km lang fjordarm av Nordfjorden. I vest strekker kommunen seg til nordbredden av Nordfjord vestover til Lefdal og i øst går den til områdene nord for Hundvikfjorden og Utfjorden, samt Eidsdalen og områdene omkring vestre del av Hornindalsvatnet.

Eid grenser i nord til Møre og Romsdal fylke. Deler av Davik (i vest) og Hornindal (i øst) ble tillagt Eid i 1965, og i 1992 ble Lote og Hennebygda innlemmet i Eid kommune.

Eid er svært berglendt med fjell opp til 1297 moh. (Glitregga sør for Hornindalsvatnet). Berggrunnen består av gneis og gneisgranitt som tilhører Gneisregionen. Det ligger løsavsetninger av sandholdig moldjord langs fjordene og i dalene, ofte i terrasser. Hornindalsvatnet øst i kommunen er Vestlandets største og Norges og Europas dypeste innsjø; den er 514 m dyp.

Bebyggelsen er i vesentlig grad konsentrert til Eidsdalen. Kommunesenteret Nordfjordeid ligger ved botnen av Eidsfjorden. Kommunens andre tettsted, Mogrenda, ligger like nedenfor Hornindalsvatnet. I tettstedene bor over halvparten av kommunens innbyggere. Det er ellers relativt tett bosetning langs nordsiden av Eidsfjorden.

Eid er en betydelig jordbruksbygd med hovedvekt på husdyrhold. Det er en del frukt- og bærdyrking. Knapt halvparten av skogarealet er barskog og andelen er stigende. Industrien er variert med en vesentlig konsentrasjon til Nordfjordeid. Det er næringsmiddelindustri (meieri, slakteri, konservesfabrikk), trevare- og møbelindustri, verkstedindustri (skipsbygging) og konfeksjonsindustri.

Det er lite vannkraftproduksjon i Eid. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på 13 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fire kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 294 meter.

Trevare- og skipsbyggingsindustrien finnes for en stor del utenfor Nordfjordeid. Her kan nevnes skipsbyggeri og møbelfabrikk i Naustdal ved Eidsfjorden. Olivin-steinbrudd ved grensen mot Vågsøy i vest. Fjordhestavl på Nordfjordeid. På Nordfjordeid kommer Fjordabladet ut tre ganger ukentlig.

Viktig veiforbindelse går fra Måløy gjennom Eid og Stryn over Strynefjellet til Otta i Gudbrandsdalen på Rv.15. Fra Stryn går Fv.60 videre langs Innvikfjorden og over Utvikfjellet til E39 i Byrkjelo i Sunnfjord. Kommunen har tre veiforbindelser med Ålesund, E39 over Volda/Ørsta og ved Fv.60 fra Hornindal over Hellesylt/Stranda, eller via den nye Kvivstunnelen ved Grodås fergefritt til Volda langs Austefjorden og videre til Ålesund. E39 fortsetter sørover fra Nordfjordeid og fører ved fergeforbindelse over Nordfjorden sørover til Sunnfjord og Sogn. Det er fergesamband over Nordfjorden ved Stårheim til Isane i Bremanger og Rv. 614/5 sørvestover til Florø.

Nordfjordeid er et administrasjons- og skolesentrum av betydning også utenfor Eid kommune. Her finnes Nordfjord sjukehus, Nordfjord tingrett og Eid vidaregåande skule, samt Fjordane folkehøgskule

Eid hører til Vest politidistrikt, Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nordfjordrådet sammen med BremangerGloppenHornindalSeljeStryn og Vågsøy.

Eid kommune tilsvarer de tre soknene Eid, Kjølsdalen og Stårheim i Nordfjord prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Eid til Sønd- og Nordfjord fogderi i Nordre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Eid kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 24 grunnkretser:

  • Austre Eid: Heggjabygda/Navelsaker, Holmøyane, Leivdal, Nes, Hjelle
  • Nordfjordeid: Skårhaug, Myroldhaug/Langeland/Stokkenæs, Lunden/Gjerde/Osnes, Nordfjordeid, Myklebust, Myklebuståsen, Os, Hundeidet, Torheim/Sørland, Lote
  • Vestre Eid: Haugen, Hjelmelandsdalen, Naustdal, Remmedalen, Myrold, Høynes, Reksnes, Kjøllsdal, Haus/Lefdal

Det er gjort flere funn fra stein-, bronse- og jernalder. På Nordfjordeid ligger Fjordane Forsvarsmuseum. Eid kirke er ei langkirke i tre, som ble oppført i 1849 og påbygd i 1915. Operahuset Nordfjord åpnet i 2009 der Opera Nordfjord har en årlig forestilling.  I Hjelmelandsdalen, 10 km nordvest for Nordfjordeid, ligger Harpefossen Skisenter.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har et gull hestehode mot en rød bakgrunn og henspiller på fjordhestens sterke tilknytning til kommunen.

Navnet kommer trolig ikke av 'eid', men av fjordnavnet Eidsfjorden, som inneholder et norrønt fjordnavn Øygir, avledning av Aug, bortkommet navn på Eidselva, sannsynlig betydning 'elven som går i mange slyng'.

  • Aaland, Jacob: Eid - Hornindalen, 1909 (Nordfjord fraa gamle dagar til no, del 2: Dei einskilde bygder, b. 1), Finn boken

  • Fett, Per: Eid prestegjeld og Hornindal prestegjeld, 1960, Finn boken

  • Henden, Mons: Hennebygda : ei kultursoge, 1963, Finn boken

  • Os, Edvard: Eid og Hornindal : etter Jacob Aaland:Nordfjord frå gamle dagar til no. B.II/1 Eid - Hornindalen, 1953, Finn boken

  • Rindal, A.O.: Eid herad gjenom hundrad aar, 1837-1937, 1937, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.