Stryn

Stryn er en kommune i Vestland fylke. Kommunen omfatter innerste del av Nordfjord, fjell- og dalområdene øst og sørøst for denne samt strøkene omkring Innvikfjorden. Stryn grenser til Møre og Romsdal i nord og Oppland i øst. I sørøst følger grensen mot Luster toppen av Jostedalsbreen. Kommunen omfattet i 1965–1977 også Hornindal. . Hele artikkelen