Initial State Radiation, stråling i form av ett eller flere gammakvanter fra innkommende ladede partikler like før de kolliderer. I akseleratorbaserte eksperimenter vil slike gammakvanter ofte fortsette uobservert langs strålerøret og gi opphav til en tilsynelatende energi-ubalanse.