Bevaringslovene, grunnleggende fysiske lover om legemer eller systemer. Hvis et legeme eller et system av flere legemer ikke blir tilført eller fratatt noe fra omgivelsene og ikke blir påvirket av omgivelsene, vil flere fundamentale egenskaper ved systemet bli bevart.

1) Systemet vil ikke forandre sin bevegelsesmengde (massefart). Summen av bevegelsesmengdene til systemets deler vil være konstant, selv om de delene utveksler bevegelsesmengde med hverandre. Dette er tilfelle ved alle støtprosesser.

2) Systemet vil ikke forandre sin energi ogmasse. Dette er egentlig to klassiske bevaringslover som nå er satt sammen, fordi massen til et legeme ifølge relativitetsteorien kan uttrykkes ved energien E = mc2. Etter de klassiske bevaringslovene kan verken masse eller energi oppstå av ingenting og heller ikke forsvinne. Men energien kan gå over fra en form til en annen form. Bevegelsesenergi kan f.eks. gå over i varmeenergi.

3) Systemet vil ikke forandre sitt spinn. Spinn er bevegelsesmengdens moment om et punkt eller en akse, dvs. avstand fra systemets massesenter til aksen ganger bevegelsesmengde. Alle roterende legemer har spinn. Uforandret spinn er godt illustrert i planetenes bevegelser. Siden en planetbane er en ellipse, og Solen er plassert i ellipsens ene brennpunkt, er planetens banefart størst nærmest Solen og minst lengst unna. En roterende diskosskive beholder både rotasjonsfart og akseretning i kastebanen.

4) Systemet vil ikke forandre sin elektriske ladning. Innenfor systemet kan ladningsfordelingen variere, og positiv og negativ ladning kan øke eller minke, men summen av positiv og negativ ladning vil være den samme.

I elementærpartikkelfysikken har man postulert en rekke nye bevaringslover. I kjernereaksjoner blir antall kjernepartikler bevart. Bestemte partikler kan bare produseres eller tilintetgjøres sammen med tilsvarende antipartikler.

Bevaringslovene danner grunnlag for en rekke fysiske resonnementer og har vist seg som viktige hjelpemidler innen alle deler av fysikken.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.