Faktaboks

Etymologi

Fra innsjønavnet Engeren, av norrønt ǫngr, ‘trang, smal’

Administrasjonssenter
Engerdal
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Hedmark)
Innbyggertall
1 253 (2022)
Landareal
1 916 km²
Høyeste fjell
Elgåhogna (1460 moh.)
Innbyggernavn
engerdøl
Målform
bokmål
Kommunenummer
3425 (fra 01.01.2020, tidligere 0434)

Kommunevåpen

Kart: Engerdal kommune i Innlandet
Engerdal kommune i Innlandet fylke.
Kart: Engerdal kommune i Innlandet
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Engerdal

Engerdal. Kommunesenteret sett sørfra. I forgrunnen sees Engeråa, i bakgrunnen Lille Engeren. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Engerdal er en kommune i Innlandet fylke, Kommunen grenser i øst til Sverige og i nord til Røros kommune i Trøndelag.

Kommunen ble opprettet i 1911 av deler av Trysil, Ytre Rendal, Øvre Rendal og Tolga herreder.

Natur

Det meste av innsjøen Femunden og områdene øst og vest for denne ligger i Engerdal. Fra Femunden renner elva Gløta inn i sjøen Isteren og videre sørover som Femundselva. Lenger ned kalles elva Trysilelva eller Klara. På en lang strekning danner Femundselva grense mot Rendalen i vest. Fra fjellene sør for Femunden renner Engeråa gjennom den egentlige Engerdalen og ut i vatnet Engeren. De to dalførene møtes ved Engerneset i Trysil kommune. Traktene omkring Drevsjø og Gutulia har avløp til Dalälven og Østersjøen.

Berggrunnen består av næringsfattig sparagmitt som er skjøvet over grunnfjellet. Berggrunnen øst for forkastningen som danner selve Engerdalen består av grunnfjellsgranitt. Fjellformasjonene er avrundede «voler» og «hogner», som når høyest øst for Femunden (Elgåhogna, 1460 moh. og Stor-Svuku (Svahke) 1421 moh.).

I kommunen ligger to nasjonalparker. Ved Valdalen nær riksgrensen ligger Gutulia nasjonalpark, som består av et om lag 19 kvadratkilometer stort fredet urskogsområde med opptil 500 år gamle furuer. Lengst nordøst i Engerdal og tilstøtende hjørne av Røros kommune ligger Femundsmarka nasjonalpark, i alt 386 kvadratkilometer, fredet for å bevare urskog, blokkmark og fjellvidde. Kvisleflåene er et vidstrakt skog- og myrområde ved riksgrensa, internasjonalt vernet etter Ramsar-konvensjonen. Det verna området er på 56 km², og et av Norges største naturskogsområder.

Befolkning og bosetning

Bebyggelsen er spredt og samlet i små grender hvor elvesand og aur har skapt grunnlag for bosetning. De største tettbebyggelsene finnes på Drevsjø og i administrasjonssenteret Engerdal. Grendene Heggeriset og Hylleråsen ligger ved Engeren, Elgå og Sorken ved østbredden av Femunden. Engerdal er Innlandets minst folkerike kommune. Folketallet har over lang tid gått tilbake, men har i senere år vist en stabil tendens. I tiårsperioden 2015–2024 økte folketallet med 0,1 prosent, mot 2,2 prosent for Innlandet som helhet.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det ett tettsted i Engerdal.

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Drevsjø 291 23 % 0,5 km²

* Andelen av innbyggerne i Engerdal kommune som bor i tettstedet.

Næringsliv

Arbeidsplasser i Engerdal (2023)
Av /SSB.
Lisens: CC BY 2.0

Jord- og skogbruk har tradisjonelt vært de viktigste næringsvegene i Engerdal. Nå er mindre enn ti prosent av yrkesbefolkningen sysselsatt i primærnæringene. Det dyrkes ikke korn og lite andre åkervekster. Sammen med skogen er derfor storfe- og sauehold viktig. Engerdal er den eneste kommunen i Innlandet med samisk befolkning som lever av reindrift. Størst betydning har den i Elgå, på østsiden av Femunden.

Store deler av Engerdal er statsallmenning. Statens skoger eier også den viktigste bedriften, Drevsjø Trelast, en betydelig avtaker av skurtømmer, med bredt panel som spesialitet. Det er også produksjon av laftede hytter i kommunen.

Skogressursene var grunnlaget for flere smeltehytter som Røros Kobberverk drev langs Femunden, den sørligste i Elgå. I Femunden er det et betydelig fiske etter sik, og Femund Fiskerlag, som blant annet framstiller varmrøkt sik, er det eneste innlandsfiskerlaget i Norge.

Engerdal har relativt beskjeden vannkraftproduksjon. Kommunen har ett vannkraftverk, Hylla (i drift fra 1986), med en årlig produksjon på 11,6 gigawattimer (gjennomsnitt 1993-2020). Kraftverket er eid av Hafslund ECO Vannkraft.

Andre virksomheter er knyttet til friluftsliv og turisttrafikk, med hotell, gjestgiverier og pensjonater. Sommertrafikken er den viktigste, blant annet med mye kanopadling.

Samferdsel

Fylkesveg 218 Drevsjø–riksgrensen betyr sammen med veien gjennom Sømådalen og Tufsingdalen (Fylkesveg 26 Os–Trysil–riksgrensen) mye for turisttrafikken. Fylkesveg 217 Isterfossen–Åkrestrømmen forbinder Engerdal med Rendalen og Østerdalen. Om sommeren drives båtrute på Femunden med anløp på ennå vegløse steder.

Historikk og kultur

Store Svuku
Femundsmarka nasjonalpark med fjellet Stor-Svuku (Svahke), 1021 meter over havet
Store Svuku

Engerdal kommune ble opprettet i 1911 med arealer fra Trysil, Ytre Rendal, Øvre Rendal og Tolga kommuner. Kommunen hadde sin forløper i noen offentlige organer, blant annet en hjelpepreststilling som i 1870 ble opprettet for «fjelldistrikter av Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld». Friluftsmuseet Blokkodden Villmarksmuseum på Drevsjø viser blant annet tidligere utnyttelse av Femundsmarka, sørsamisk vinterboplass og blesterovn fra 1400-tallet.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Engerdal hører til Innlandet politidistrikt, Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Østerdal regionråd sammen med Elverum, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Åmot.

Engerdal kommune tilsvarer de fem sokna Drevsjø, Elgå, Engerdal, Sømådalen og Søre Elvdal i Sør-Østerdal prosti i Hamar bispedømme.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Engerdal til Nordre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Engerdal

Røa
Røa renner fra Sverige gjennom nasjonalparken til Femunden.

For statistiske formål er Engerdal kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 15 grunnkretser:

  • Engerdal sør: Hylleråsen, Heggeriset, Engerdal, Søre Elvdal, Sølen, Litlerøåsen, Kvitvola
  • Engerdal nord: Kvislen, Lillebo, Drevsjø, Femundsenden, Elgådalen, Elgå, Sømådalen, Femundsmarka

Kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1991) har et gull bogtre på grønn bakgrunn. Bogtreet symboliserer samarbeidet mellom hest og menneske både i tradisjonelt arbeid og i moderne friluftsliv.

Kart

Kart over Engerdal kommune
Kart over Engerdal kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Andersen, Ottar: Bygdebok for Engerdal, 1966–69, 3 bind. Les bøkene på nb.no
  • Høiberget, Bernhard: Søre Elvdal : dalen mellom fjellene, 1996, isbn 82-7381-019-4

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg