Femunden (innsjø) sett fra Engerdal Østfjell. Av /Wikimedia Commons. Begrenset gjenbruk

Engerdal

Faktaboks

Etymologi

Fra innsjønavnet Engeren, av norrønt ǫngr, ‘trang, smal’

Landareal
1 916 km²
Innbyggertall
1253 (2022)
Administrasjonssenter
Engerdal
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Hedmark)
Innbyggernavn
engerdøl
Målform
bokmål
Kommunenummer
3425 (fra 01.01.2020, tidligere 0434)
Høyeste fjell
Elgåhogna (1460 moh.)

Kommunevåpen

Engerdal. Kommunesenteret sett sørfra. I forgrunnen sees Engeråa, i bakgrunnen Lille Engeren. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Røa renner fra Sverige gjennom nasjonalparken til Femunden.

Artikkelstart

Engerdal er en kommune i Innlandet fylke, Kommunen grenser i øst til Sverige og i nord til Røros kommune i Trøndelag. Den nordlige delen av kommunen ligger på begge sider av Femunden.

Kommunen ble opprettet i 1911 av deler av Trysil, Ytre Rendal, Øvre Rendal og Tolga herreder.

Natur

Femundsmarka nasjonalpark med fjellet Stor-Svuku (Svahke), 1021 meter over havet
Store Svuku

Berggrunnen består av næringsfattig sparagmitt som er skjøvet over grunnfjellet. Berggrunnen øst for forkastningen som danner selve Engerdalen består av grunnfjellsgranitt. I sørvest renner Trysilelva (Klara) i en bue fra Femunden, og i sørøst renner Engeråa fra fjellene sør for Femunden gjennom den egentlige Engerdalen og ut i vannet Engeren. Fjellformasjonene er avrundede «voler» og «hogner», som når høyest øst for Femunden (Elgåhogna, 1460 meter over havet).

Befolkning og bosetning

Bebyggelsen er spredt og samlet i små grender hvor elvesand og aur har skapt grunnlag for bosetning. De største tettbebyggelsene finner en på Drevsjø og i administrasjonssenteret Engerdal. Grendene Heggeriset og Hylleråsen ligger ved Engeren, Elgå og Sorken ved østbredden av Femunden. Engerdal har det minste folketallet blant innlandets kommuner. Folketallet har over lang tid gått tilbake, i tiårsperioden 2009 til 2019 med 10,4 prosent.

Næringsliv

Jord- og skogbruk har tradisjonelt vært de viktigste næringsveiene i Engerdal. I dag er mindre enn ti prosent av yrkesbefolkningen sysselsatt i primærnæringene. Det dyrkes ikke korn og lite andre åkervekster. Sammen med skogen er derfor storfe- og sauehold viktig. Engerdal er den eneste kommunen i Innlandet med samisk befolkning som lever av reindrift. Størst betydning har den i Elgå, på østsiden av Femunden. Store deler av Engerdal er statsallmenning. Statens skoger eier også den viktigste bedriften, Drevsjø Trelast, en betydelig avtaker av skurtømmer, med bredt panel som spesialitet. Det er også produksjon av laftede hytter i kommunen. Skogressursene var grunnlaget for flere smeltehytter som Røros Kobberverk drev langs Femunden, den sørligste i Elgå. I Femunden er det et betydelig fiske etter sik, og Femund Fiskerlag, som blant annet fremstiller varmrøkt sik, er det eneste innlandsfiskerlaget i Norge.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Engerdal. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på ni gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Andre virksomheter er knyttet til friluftsliv og turisttrafikk, med hotell, gjestgiverier og pensjonater. Sommertrafikken er den viktigste, blant annet med stor kanopadling.

Samferdsel

Fylkesvei 218 Drevsjø–riksgrensen betyr sammen med veien gjennom Sømådalen og Tufsingdalen (Fylkesvei 26 Os–Trysil–riksgrensen) mye for turisttrafikken. Fylkesvei 217 Isterfossen–Åkrestrømmen forbinder Engerdal med Rendalen og Østerdalen. Om sommeren drives båtrute på Femunden med anløp på ennå veiløse steder.

Historikk og kultur

Engerdal kommune ble opprettet i 1911 med arealer fra Trysil, Ytre Rendal, Øvre Rendal og Tolga kommuner. Kommunen hadde sin forløper i noen offentlige organer, blant annet en hjelpepreststilling som i 1870 ble opprettet for «fjelldistrikter av Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld».

I kommunen ligger to nasjonalparker. Ved Valdalen nær riksgrensen ligger Gutulia nasjonalpark, som består av et om lag 19 kvadratkilometer stort fredet urskogsområde med opptil 500 år gamle furuer. Lengst nordøst i Engerdal og tilstøtende hjørne av Røros kommune ligger Femundsmarka nasjonalpark, i alt 386 kvadratkilometer, fredet for å bevare urskog, blokkmark og fjellvidde. Friluftsmuseet Blokkodden Villmarksmuseum på Drevsjø viser blant annet tidligere utnyttelse av Femundsmarka, sørsamisk vinterboplass og blesterovn fra 1400-tallet.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Engerdal hører til Innlandet politidistrikt, Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Østerdal regionråd sammen med Elverum, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Åmot.

Engerdal kommune tilsvarer de fem sokna Drevsjø, Elgå, Engerdal, Sømådalen og Søre Elvdal i Sør-Østerdal prosti i Hamar bispedømme.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Engerdal til Nordre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Engerdal

For statistiske formål er Engerdal kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 15 grunnkretser:

  • Engerdal sør: Hylleråsen, Heggeriset, Engerdal, Søre Elvdal, Sølen, Litlerøåsen, Kvitvola
  • Engerdal nord: Kvislen, Lillebo, Drevsjø, Femundsenden, Elgådalen, Elgå, Sømådalen, Femundsmarka

Kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1991) har et gull bogtre på grønn bakgrunn. Bogtreet symboliserer samarbeidet mellom hest og menneske både i tradisjonelt arbeid og i moderne friluftsliv.

Kart

Kart
/Store norske leksikon ※.
Engerdal kommune

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Andersen, Ottar: Bygdebok for Engerdal, 1966–69, 3 bind. Les bøkene på nb.no
  • Høiberget, Bernhard: Søre Elvdal : dalen mellom fjellene, 1996, isbn 82-7381-019-4

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg