av Lars Mæhlum. Datagrunnlag: Kartverket.. CC BY SA 3.0

Engerdal er en kommune i Hedmark fylke, opprettet 1911 av deler av Trysil, Ytre Rendal, Øvre Rendal og Tolga. Kommunen grenser i øst til Sverige og i nord til Røros kommune i Sør-Trøndelag. Den nordlige delen av kommunen ligger på begge sider av Femunden (662 moh.).

Berggrunnen består av næringsfattig sparagmitt som er skjøvet over grunnfjellet. Berggrunnen øst for forkastningen som danner selve Engerdalen består av grunnfjellsgranitt. I sørvest renner Trysilelva (Klara) i en bue fra Femunden, og i sørøst renner Engeråa fra fjellene sør for Femunden gjennom den egentlige Engerdalen og ut i vannet Engeren. Fjellformasjonene er avrundede «voler» og «hogner», som når høyest øst for Femunden (Elgåhogna, 1460 moh.).

Bebyggelsen er spredt og samlet i små grender hvor elvesand og aur har skapt grunnlag for bosetning. De største tettbebyggelsene finner en på Drevsjø og i administrasjonssenteret Engerdal. Grendene Heggeriset og Hylleråsen ligger ved Engeren, Elgå og Sorken ved østbredden av Femunden. I alt 80 % av de yrkesaktive har arbeid innenfor kommunen (2001).

Jord- og skogbruk har tradisjonelt vært de viktigste næringsveiene i Engerdal. I dag er mindre enn 10 prosent av yrkesbefolkningen sysselsatt i primærnæringene. Det dyrkes ikke korn og lite andre åkervekster. Sammen med skogen er derfor storfe- og sauehold viktig. Engerdal er den eneste kommunen i Hedmark med samisk befolkning som lever av reindrift. Størst betydning har den i Elgå, på østsiden av Femunden. Store deler av Engerdal er statsallmenning. Statens skoger eier også den viktigste bedriften, Drevsjø Trelast, en betydelig avtaker av skurtømmer, med bredt panel som spesialitet. Det er også produksjon av laftede hytter i kommunen. Skogressursene var grunnlaget for flere smeltehytter som Røros Kobberverk drev langs Femunden, den sørligste i Elgå. I Femunden er det et betydelig fiske etter sik, og Femund Fiskerlag, som bl.a. fremstiller varmrøkt sik, er det eneste innlandsfiskerlaget i Norge.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Engerdal. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på 9 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Andre virksomheter er knyttet til friluftsliv og turisttrafikk, med hotell, gjestgiverier og pensjonater. Sommertrafikken er den viktigste, bl.a. med stor kanopadling.

Fv. 218 Drevsjø–riksgrensen betyr sammen med veien gjennom Sømådalen og Tufsingdalen (Fv. 26 Os–Trysil–riksgrensen) mye for turisttrafikken. Fv. 217 Isterfossen–Åkrestrømmen forbinder Engerdal med Rendalen og Østerdalen. Om sommeren drives båtrute på Femunden med anløp på ennå veiløse steder.

I kommunen ligger to nasjonalparker. Ved Valdalen nær riksgrensen ligger Gutulia nasjonalpark, som består av et ca. 19 km2 stort fredet urskogsområde med opptil 500 år gamle furuer. Lengst nordøst i Engerdal og tilstøtende hjørne av Røros kommune ligger Femundsmarka nasjonalpark, i alt 386 km2, fredet for å bevare urskog, blokkmark og fjellvidde. Friluftsmuseet Blokkodden Villmarksmuseum på Drevsjø viser bl.a. tidligere utnyttelse av Femundsmarka, sørsamisk vinterboplass og blæsterovn fra 1400-tallet.

Engerdal hører til Innlandet politidistrikt, Nord-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Østerdal regionråd sammen med Elverum, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot.

Engerdal kommune tilsvarer de fem sokna Drevsjø, Elgå, Engerdal, Sømådalen og Søre Elvdal i Sør-Østerdal prosti i Hamar bispedømme.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Engerdal til Nordre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

For statistiske formål er Engerdal kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 15 grunnkretser:

  • Engerdal sør: Hylleråsen, Heggeriset, Engerdal, Søre Elvdal, Sølen, Litlerøåsen, Kvitvola
  • Engerdal nord: Kvislen, Lillebo, Drevsjø, Femundsenden, Elgådalen, Elgå, Sømådalen, Femundsmarka

Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Kommunevåpenet (godkjent 1991) har et gull bogtre på grønn bakgrunn. Bogtreet symboliserer samarbeidet mellom hest og menneske både i tradisjonelt arbeid og i moderne friluftsliv.

Navnet kommer fra elva Engeråa og innsjøen Engeren, av norrønt ǫngr, i betydningen ‘trang, smal’.

  • Andersen, Ottar: Bygdebok for Engerdal, 1966–69, 3 b., Finn boken
  • Høiberget, Bernhard: Søre Elvdal : dalen mellom fjellene, 1996, isbn 82-7381-019-4, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.