Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering i Hedmark fylke.

KF-bok. Begrenset gjenbruk

av Lars Mæhlum. Datagrunnlag: Kartverket.. CC BY SA 3.0

Engerdal, kommune i Hedmark fylke, opprettet 1911 av deler av Trysil, Ytre Rendal, Øvre Rendal og Tolga i 1911. Grenser i øst til Sverige og i nord til Røros kommune i Sør-Trøndelag. Den nordlige delen av kommunen ligger på begge sider av Femunden (662 moh.).

Berggrunnen består av næringsfattig sparagmitt skjøvet over grunnfjellet. Berggrunnen øst for forkastningen som danner selve Engerdalen, består av grunnfjellsgranitt. I sørvest renner Trysilelva (Klara) i en bue fra Femunden, og i sørøst renner Engera fra fjellene sør for Femunden gjennom den egentlige Engerdalen og ut i vannet Engeren. Fjellformasjonene er avrundede «voler» og «hogner», som når høyest øst for Femunden (Elgåhogna 1460 moh.).

Bebyggelsen er spredt og samlet i små grender hvor elvesand og aur har skapt grunnlag for bosetning. De største tettbebyggelsene finner en på Drevsjø i Engeras dalføre, med bl.a. administrasjonssenteret Engerdal, Heggeriset og Hylleråsen, samt ved Elgå og Sorken ved østbredden av Femunden. I alt 80 % av de yrkesaktive har arbeid innenfor kommunen (2001).

Jord- og skogbruk er de viktigste næringsveier i Engerdal. Det dyrkes ikke korn og lite andre åkervekster. Sammen med skogen er derfor storfe- og sauehold viktig. Engerdal er den eneste kommunen i Hedmark med samisk befolkning som lever av reindrift. Størst betydning har den i Elgå, på østsiden av Femunden. Store deler av Engerdal er statsallmenning. Statens skoger eier også den viktigste bedriften, Drevsjø Trelast, en betydelig avtaker av skurtømmer, med bredt panel som spesialitet. Det er også produksjon av laftede hytter i Engerdal. Skogressursene var grunnlaget for flere smeltehytter som Røros Kobberverk drev langs Femunden, den sørligste i Elgå. I Femunden er det et betydelig fiske etter sik, og Femund Fiskerlag, som bl.a. fremstiller varmrøkt sik, er det eneste innlandsfiskerlaget i Norge.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Engerdal. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på 9 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Andre virksomheter er knyttet til friluftsliv og turisttrafikk, med hotell, gjestgiverier og pensjonater. Sommertrafikken er den viktigste, bl.a. med stor kanopadling.

Rv. 218 Drevsjø–riksgrensen betyr sammen med veien gjennom Sømådalen og Tufsingdalen (Rv. 26 Os–Trysil–riksgrensen) mye for turisttrafikken. Rv. 217 Isterfossen–Åkrestrømmen forbinder Engerdal med Rendalen og Østerdalen. Om sommeren båtrute på Femunden med anløp på ennå veiløse steder.

I kommunen ligger to nasjonalparker. Ved Valdalen nær riksgrensen ligger Gutulia nasjonalpark som består av et ca. 19 km2 stort fredet urskogsområde med opptil 500 år gamle furuer. Lengst nordøst i Engerdal og tilstøtende hjørne av Røros kommune ligger Femundsmarka nasjonalpark, i alt 386 km2. Fredet for å bevare urskog, blokkmark og fjellvidde. Friluftsmuseet Blokkodden Villmarksmuseum i Drevsjø viser bl.a. tidligere utnyttelse av Femundsmarka, sørsamisk vinterboplass og blæsterovn fra 1400-tallet.

Engerdal hører til Innlandet politidistrikt, Nord-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Østerdal regionråd sammen med ElverumStor-ElvdalTrysil og Åmot.

Engerdal kommune tilsvarer de fem soknene Drevsjø, Elgå, Engerdal, Sømådalen og Søre Elvdal i Sør-Østerdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Engerdal til Nordre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

For statistiske formål er Engerdal kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 15 grunnkretser:

  • Engerdal sør: Hylleråsen, Heggeriset, Engerdal, Søre Elvdal, Sølen, Litlerøåsen, Kvitvola
  • Engerdal nord: Kvislen, Lillebo, Drevsjø, Femundsenden, Elgådalen, Elgå, Sømådalen, Femundsmarka

Kommunevåpenet (godkjent 1991) har et gull bogtre på grønn bakgrunn. Bogtreet symboliserer samarbeidet mellom hest og menneske både i tradisjonelt arbeid og i moderne friluftsliv.

Navnet kommer fra elva Engera og innsjøen Engeren, av norrønt ǫngr, i betydningen 'trang, smal'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.