Østre Innlandet tingrett, tingrett opprettet med domstolsreformen av 10. desember 2020 ved sammenslåing av tidligere Hedmarken tingrett, Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett. Østre Innlandet tingrett trådte i funksjon 26. april 2021, hører til Eidsivating lagdømme og har rettssteder i Elverum, Hamar og Tynset.