Finnskogene, den østlige delen av Solør, Hedmark, et belte på 25–30 km bredde langs riksgrensen mot Sverige. Finnskogene er delt opp i Brandval, Grue, Hof, Åsnes og Våler Finnskog tilhørende de nåværende kommuner Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler. Navnet Finnskog kommer av at disse tidligere så å si folketomme skogstrekningene ble ryddet og bebygd av finner. Fra ca. 1570 hadde det foregått en ganske betydelig flytning av folk fra det indre Finland (Savolaks og omegn) til granskogområdene i Midt-Skandinavia og Värmland, der de stadig trakk seg lenger vestover. Finneinnvandringen til Norge, som var livligst i 1620- og 1640-årene, kan ansees som en naturlig utvidelse av finnebosetningen i Värmland.

Med sentrum omkring sjøene Røgden i Grue og Øyersjøene i Brandval (nåværende Kongsvinger kommune) dannet det seg ganske hurtig en kompakt, ren finsk koloni på Finnskogene. Denne holdt seg isolert på grunn av sitt særegne svedjebruk i vel 250 år, uten nevneverdig blodblanding med solungene. Finsk språk, finsk byggeskikk og finsk levemåte i det hele holdt seg, og korndyrkingen var meget lenge nesten utelukkende basert på dyrking av rug på brent granskogmark. Den nye tid holdt sitt inntog i 1870 med åpningen av den første moderne vei gjennom Grue og Brandval finnskoger. Bråtebrenningen var det slutt med i 1850-årene. Det finske språk er nå på det nærmeste utdødd på Finnskogene. De varigste finske minner er en betydelig mengde stedsnavn, på myrer, tjern, berg og noen få gårdsbruk. Allerede tidlig spredte finner seg til mange skogbygder i Hedmark, Akershus, Oppland og Buskerud fylker. Det ble dannet små finnegrender på flere steder, således f.eks. Finnefjerdingen på Ringerike, Finneskogen i BærumVestre Finnemarka, og i Lier og Modum. Men finnene måtte her oppgi svedjebruket og gikk raskere opp i den norske befolkning. I 1686 ble det opptatt et særmanntall over finner på Østlandet (Finnmarksräfsten i Norge år 1686). Det ble registrert 1225 personer. Under folketellingen 1930 ble 345 personer i Grue (og Vinger) regnet for finner.

Ved Svullrya i Grue Finnskog kan man se Det gamle Finnetunet, museum med finsk røykstue fra 1750 og stabbur fra 1650-årene, låve, bekkekvern m.m. Utenfor gården Håven ved Røgden ligger Kjerringholmene med gamle finske gravplasser.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.