Østerhaug, storgård i Elverum kommune, Hedmark, på østsiden av Glomma ca. 3 km sør for Elverum sentrum. Gården har (2015) et totalareal på ca. 19 000 dekar, hvorav 410 dekar dyrket mark og 18 000 dekar skog, og tilhører slekten Opsahl siden 1862. Den store hovedbygningen, oppført 1903, inneholder en stor portrettsamling.