Faktaboks

Etymologi

Av norrønt váll, 'rydning'

Administrasjonssenter
Våler
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Hedmark)
Innbyggertall
3 705
Landareal
678 km²
Høyeste fjell
Kjølberget (705 moh.)
Innbyggernavn
vålsokning, vålersokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3419 (fra 01.01.2020, tidligere 0426)
Kart: Våler (i Solør) kommune i Innlandet
Våler (i Solør) kommune i Innlandet fylke.
Kart: Våler (i Solør) kommune i Innlandet
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Våler

Våler (Hedmark). Finnskogene sett fra Stordigerheden ved Gravberget i Våler Finnskog mot Høgsjøberget i sørøst. Villmarkspreget som Finnskogene tidligere hadde, er i dag redusert gjennom blant annet hogst og veiutbygging. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Våler er en kommune lengst nord i Solør i Innlandet fylke, på begge sider av Glomma i to mils lengde mellom Elverum og Åsnes. Fra hoveddalføret strekker kommunen seg nordøstover til riksgrensen mot Sverige.

Natur

Det meste av Våler er store skogstrekninger med skrinn morenejord over grunnfjell. Noen åser når over 600 meter over havet, blant annet Hemberget (642 meter over havet) i nordøst. Glomma faller i alt ti meter i Braskereidfossen og Eidsfossen, og flyter deretter stille 150 meter over havet. Langs elva er det fine løsmasser avsatt innerst i Solørfjorden ved slutten av siste istid. Disse løsmassene når ikke over 200 meter over havet.

Det er rikt jordbruksområde langs Glomma og store skogområder både østover mot riksgrensen (Finnskogen) og på vestsiden av Glomma.

Bosetning

Det meste av bosetningen finnes langs Glomma, med administrasjonssenteret Våler og tettstedet Braskereidfoss. Finnskogen med grendene Gravberget og Risberget har hatt stor reduksjon i folketallet. Skogområdene ellers i kommunen har en viss bosetning. Folketallet i Våler har vist nedgang siden 1960; i 2015–2024 sank folketallet med 4,6 prosent, mot en vekst på 2,2 prosent i Innlandet fylke.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det to tettsteder i Våler. Tettstedene er til sammen 2,9 km².

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Våler 1 110 31 % 1,3 km²
Braskereidfoss 257 7 % 1,6 km²
Sum 1 367 38 % 2,9 km²

* Andelen av innbyggerne i Våler kommune som bor i tettstedet.

Næringsliv

Arbeidsplasser i Våler (2023)
Av /SSB.
Lisens: CC BY 2.0
Braskereidfoss kraftverk.
.
Lisens: CC BY SA 3.0

I likhet med resten av Solørbygdene er Våler en typisk jord- og skogbrukskommune; i 2021 var 10,4 prosent av de yrkesaktive sysselsatt i primærnæringene (landsgjennomsnittet er 2,3 prosent). 81 prosent av jordbruksarealet nyttes til korndyrking, ellers er betydelige arealer nyttet til potetproduksjon.

Kommunen har stor skogavvirkning. I femårsperioden 2017 til 2021 ble det i snitt avvirket 130 000 kubikkmeter årlig, cirka 60 prosent av dette var gran og resten furu. Etter oppkjøp av Borregaard Skoger i 2010 eier Statskog omkring 200 000 dekar skogbruksareal i Våler, fortrinnsvis i Gravberget på Våler Finnskog.

Industrien, spesielt trevareindustrien, er betydelig i Våler; i 2021 var 12,2 prosent av de yrkesaktive sysselsatt i industrien (landsgjennomsnitt 7,6 prosent). Forestia har landets største sponplatefabrikk og Moelven landets største sagbruk på Braskereidfoss. For øvrig er det næringsmiddelindustri, blant annet Samvirkekylling, som ruger og klekker kyllinger.

Våler (i Solør) har middels stor vannkraftproduksjon. Kommunen har ett vannkraftverk, Braskereidfoss (i drift fra 1978), med en årlig produksjon på 129 gigawattimer (gjennomsnitt 1993-2020). Kraftverket er eid av Hafslund ECO Vannkraft.

Om lag 40 prosent av de yrkesaktive har arbeid utenfor kommunen, 12 prosent i Elverum, 10 prosent i Åsnes og 7 prosent i Oslo.

Samferdsel

Langs Glomma gjennom Våler går riksveg 2 og Solørbanen (godstrafikk) på østsiden. Det går også veg på vestsiden (fylkesveg 210), og Glomma har to bruer i Våler. Ellers i kommunen er det et tett nett av kommunale veier og skogsbilveier.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Gravberget kirke
Gravberget kirke, tegnet av Magnus Poulsson, er et særpreget og høyt verdsatt kirkebygg.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

I Braskereidfoss ligger avdeling av Solør videregående skole og Norsk trafikksenter, som er Nordens største trafikkopplæringsinstitusjon. I Våler er det torvdriftmuseum.

Våler hører til Innlandet politidistrikt, Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i Sør-Østerdal regionråd sammen med Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot.

Våler kommune tilsvarer de to sokna Gravberget og Våler i Solør, Vinger og Odal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke. Gravberget kirke, oppført i 1954–1955, er tegnet av Magnus Poulsson; altertavlen er en skulptur laget av Arnold Haukeland (1955). Våler gamle kirke, en korskirke i tre fra 1805, ble totalskadd i en antatt påsatt brann i 2009. Våler nye kirke ble innviet i 2015.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Våler til Søndre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Våler

For statistiske formål er Våler kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 11 grunnkretser:

  • Våler: Rud, Bergesiden, Haslemoen, Våler
  • Braskereidfoss: Nordenberg, Braskereidfoss
  • Risberget: Stræte, Ranum, Tøråsen, Risberget, Gravberget

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1987) har en nedvendt vinget gull pil mot en rød bakgrunn; motivet henspiller på sagnet om hvorledes Solør ble kristnet.

Kart

Kart over Våler kommune (Innlandet)
Kart over Våler kommune (Innlandet)
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bugge, Alexander: Våler bygdebok, 1936. Les boka på nb.no
  • Lundstein, Mikal : Jubileumsskrift : Våler kommune 1854–2004, 2004
  • Skirbekk, Håvard, red.: Øvre Solør : alminnelig historie, 1973–1979, 2 bind. Les bøkene

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg