Elverum

Elverum er en kommune i Hedmark fylke, på grensen mellom Østerdalen og Solør. Kommunegrensen i vest følger stort sett åsryggen like vest for Glåma, i øst vannskillet mot Ossjøen i Trysil, i nord vannskillet mot elvene Osa–Rena. Grensen mot Våler i sørøst er mindre klar topografisk, og følger vide skogsmarker og myrer (kjøler), som preger hele Elverums topografi.Elverum er et regionsenter med sykehus, høgskole, tingrett, avis og NRK-kontor, grundsetmartn, og spesialhandel.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Morten Olsen Haugen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 7 artikler: