Hans Majestet Kongens Garde

Garden. Fra en vaktavløsning ved Slottet i Oslo sommeren 1996. Påtroppende vakt står oppstilt foran vaktstuen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Garden av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Hans Majestet Kongens Garde (HMKG, Garden)er en beredskapsavdeling i Hæren, med ansvar for sikkerheten til kongen og kongefamilien. HMKG ble etablert i 1856. HMKG er kongens livgarde og en del av forsvaret av Norges hovedstad.

Faktaboks

Også kjent som

Garden; HM Kongens Garde

Garden holder vakt ved de kongelige residenser, og har fast vakttjeneste ved Det kongelige slott, Skaugum hovedgård, Bygdø kongsgård når den er i bruk, samt ved Akershus festning. Oppdraget løses i nært samarbeid med politiet, og styrken står under operativ kommando av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan ved Bodø. Gardens hovedkvarter er i Huseby leir i Oslo.

Oppdrag

Gardens hovedoppdrag er døgnkontinuerlig vakthold for konge og kongehus ved de kongelige residenser. Avdelingen står på skarp beredskap, og inngår som en del av hovedstadsforsvaret, vesentlig i samarbeid med Heimevernet. Etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal Garden også være forberedt på å støtte politiet i krisesituasjoner, slik avdelingen gjorde ved det tilfellet. Da rykket Garden umiddelbart ut som en kampstyrke, og forsterket vaktholdet rundet Slottet. Det var Gardens egen beredskapsstyrke på vel 50 gardister som da først ble dratt inn.

Styrken kan på kort varsel rykke ut og forsterke vaktholdet ved Gardens vaktobjekter, eller på anmodning bistå politiet. Som livgarde skal avdelingen i en krigssituasjon beskytte både kongen, kongefamilien og regjeringens medlemmer. Som infanteriavdeling skal Garden kunne drive militære operasjoner. Elementer fra HMKG har også deltatt i internasjonale operasjoner.

I tillegg til vakt og beredskap har Garden en rekke seremonielle oppdrag, blant annet ved statsbesøk, åpning av Stortinget og båremottak i Forsvaret. Vaktavløsningen ved Slottet og på Akershus er av Oslos kjente attraksjoner.

Organisering

Garden er en lettinfanteribataljon, organisert med seks kompanier. Med ca. 160 ansatte og rundt 1100 vernepliktige mannskaper er den Hærens største enkeltavdeling. Bataljonen har egen rekruttskole på Terningmoen ved Elverum; avdelingen for øvrig er lokalisert til Gardeleiren (Huseby leir) i Oslo.

Garden er organisert i seks kompanier:

  • 3 vakt-/beredskapskompanier (1., 2. og 4. Gardekompani),
  • 1 musikk- og drillkompani (3. Gardekompani)
  • 1 støttekompani (5. Gardekompani)
  • 1 rekruttkompani (6. Gardekompani)

De tre vaktkompaniene (Kp. 1, Kp. 2 og Kp. 4) er organisert likt, og består av en kompanistab, to geværtropper og eskortetropp; til sammen ca. 180 gardister. Hver tropp spesialiseres på sitt område, med utdanning rettet både mot å løse vaktoppdraget, samt infanteritjeneste i henhold til troppens oppgaver.

Jegertroppene, med skarpskytterne, fra de tre vaktkompaniene ble overført til kp. 5 i 2013. De deltar sjelden i paradeseremonier og står normalt ikke vakt. De har mer spesialutdanning og flere feltøvelser.

Gardens mest kjente kompani er Musikk- og drillkompaniet (Kp. 3), med Musikktroppen bestående av et hovedkorps og et signalkorps. Hovedkorpset består av ca. 55 soldater, og er organisert som et janitsjarkorps. Signaltroppen består av ca. 30 gardister, og er et rent marsj og fanfarekorps, med hornblåsere og trommeslagere. Drilltroppen består av 40 drillgardister som er oppsatt med M-1 Garand-gevær, som er særlig egnet for eksersis og drill.

Historikk

Ved kgl. res. av 6. mai 1856 ble det bestemt at et detasjement infanteri av frivillige norske soldater skulle innkommanderes til Stockholm som Hans Majestets Norske Garde. Detasjementet, et kompani, kom til Stockholm 1. november 1856. Det var administrativt og utdanningsmessig underlagt Norske Jægerkorps, som også hadde et kompani i Oslo.

Kompaniet i Stockholm ble flyttet til Oslo i 1888 da Norske Jægerkorps ble inndratt, og dannet sammen med det andre kompaniet H.M. Kongens Garde, som var en treårig underoffisersskole. Da Jegerkorpset ble gjenopprettet i 1902, ble Garden igjen underlagt korpset, men samtidig redusert til ett kompani.

I 1913 ble HMKG nedlagt som underoffisersskole, og navnet gikk over til et kompani som hadde garnison i Oslo. I 1919 ble Garden økt til fire kompanier. Etter andre verdenskrig har gardebataljonen hatt varierende styrke.

Litteratur

  • Hegge, Per Egil: God vakt skal være : H.M. Kongens garde i felt og parade, 2008, isbn 978-82-516-2237-0

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg