Hans Majestet Kongens Garde

HM Kongens garde er best kjent for sitt vakthold og drill foran Slottet i Oslo. 3. gardekompanis drilltropp utfører drill foran Slottet, 2018.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Artikkelstart

Hans Majestet Kongens Garde (HMKG, også kjent som Garden) er en stående avdeling i Hæren. Bataljonen har sitt hovedkvarter i Huseby leir i Oslo. Avdelingen er Kongens livgarde, og bidrar til kongefamiliens sikkerhet. HMKG er samtidig en del av det militære forsvaret av Norges hovedstad. Avdelingen ble etablert i 1856.

Faktaboks

Også kjent som

Garden; HM Kongens Garde

Garden holder døgnkontinuerlig vakt ved de kongelige residenser, Det kongelige slott og Skaugum hovedgård, og Bygdø kongsgård når den er i bruk. Vakttjenesten ved Akershus festning ble avsluttet i 2019. Oppdraget løses i nært samarbeid med politiet.

Oppdrag

HMKG er en avdeling oppsatt og trent for strid. Bildet viser gardister på patrulje under et kurs i nærstrid på Terningmoen i 2019.
Av .
Lisens: CC BY 2.0
Et av Gardens faste oppdrag er Stortingets åpning i oktober.
Av /Stortinget.
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Gardens hovedoppdrag er døgnkontinuerlig vakthold for konge og kongehus ved de kongelige residenser. Avdelingen står på skarp beredskap, og inngår i hovedstadsforsvaret.

Som livgarde skal avdelingen i en krigssituasjon beskytte kongen, kongefamilien og regjeringens medlemmer. Som infanteriavdeling skal Garden drive militære operasjoner.

Etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal Garden være forberedt på å støtte politiet i ulike krisesituasjoner. Politiet, ved Den kongelige politieskorte, har hovedansvaret for kongefamiliens sikkerhet.

Vaktholdet ved Slottet utføres i Gardens paradeuniform, med våpen. Til tross for den seremonielle framtreden, er soldatene på et militært oppdrag som innebærer aktiv beskyttelse av kongefamilien. Soldater fra Gardens stående beredskapsstyrke i Huseby leir kan på kort varsel rykke ut og forsterke vaktholdet ved de forskjellige vaktobjekter, eller på anmodning bistå politiet.

I tillegg til vakthold og beredskap har Garden en rekke seremonielle oppdrag, blant annet ved statsbesøk, åpning av Stortinget og båremottak i Forsvaret. Vaktavløsningen ved Slottet er blant Oslos kjente attraksjoner; det samme er Gardens oppvisning på Karl Johans gate 17. mai. Musikktroppen representerer Forsvaret og Norge ved opptredener både nasjonalt og internasjonalt.

Elementer fra HMKG har også deltatt i internasjonale operasjoner.

Organisering

HM Kongens Garde utgjør en viktig del av hovedstadsforsvaret. Bildet viser soldater fra 1. Gardekompani trener på strid i bebygd område (SIBO), 2018.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Garden er en lett infanteribataljon. Avdelingen har sin base i Gardeleiren (Huseby leir) i Oslo. Inntil januar 2021 hadde den sin egen rekruttskole (Gardeskolen) på Terningmoen i Østerdalen. Deretter skjer den grunnleggende soldatutdanningen ved Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning (HSRF). Det tidligere skolekompaniet, 6. gardekompani, overføres til HSRF, med benevnelsen Kompani G (Kp G). Utdanningen skjer fortsatt på Terningmoen.

Garden er organisert med bataljonsstab og seks kompanier:

  • 1., 2. og 4. gardekompani er vakt- og beredskapskompanier.
  • 3. gardekompani er musikk-, signal- og drillkompaniet, med en drilltropp og en musikktropp.
  • 5. gardekompani er støttekompaniet med flere spesialtropper innen blant annet samband, sanitet, forsyning og vedlikehold, samt en en lettpansret oppklaringstropp med skarpskyttere.

De tre vaktkompaniene (Kp. 1, Kp. 2 og Kp. 4) er organisert likt, og består av en kompanistab, to geværtropper og eskortetropp – til sammen cirka 180 gardister. Hver tropp spesialiseres på sitt område, med utdanning rettet både mot å løse vaktoppdraget, samt infanteritjeneste i henhold til troppens oppgaver.

Jegertroppene, med skarpskytterne, tilhørte tidligere de tre vaktkompaniene, men ble i 2013 overført til Kp. 5. De deltar sjelden i paradeseremonier og står normalt ikke vakt. De har mer spesialutdanning og flere feltøvelser.

Gardens mest kjente kompani er Musikk- og drillkompaniet (Kp. 3), med musikktroppen bestående av et hovedkorps og et signalkorps. Hovedkorpset består av rundt 55 soldater, og er organisert som et janitsjarkorps. Signaltroppen består av rundt 30 gardister, og er et rent marsj og fanfarekorps, med hornblåsere og trommeslagere. Drilltroppen består av 40 drillgardister som er oppsatt med M1 Garand-gevær, som er særlig godt egnet for eksersis og drill.

Med cirka 160 ansatte og rundt 1200 vernepliktige mannskaper er HMKG Hærens største enkeltavdeling.

Historikk

Soldater fra HM Kongens Garde og US Marine Corps opererte sammen under NATO-øvelsen Trident Juncture, 2018.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Ved kongelig resolusjon av 6. mai 1856 ble det bestemt at et detasjement infanteri av frivillige norske soldater etableres som Hans Majestets Norske Garde. Til unionsoppløsningen var Garden til tjeneste for den felles svensk-norske kongen, fra 1905 har den vært den norske kongens livgarde.

I Sverige

Detasjementet, et kompani, kom til Stockholm 1. november 1856. Det var administrativt og utdanningsmessig underlagt Norske Jægerkorps, som også hadde et kompani i Oslo. Gardens første sjef var kaptein Johann Falkenberg.

Avdelingen het først Det norske Gardekompagnie. Allerede i 1857 ble dette endret til Det Norske Gardeskarpskyttercompagnie; på 1860-tallet ble navnet endret til Hans Majestet Kongens Norske Garde. Det nåværende navn ble tatt etter andre verdenskrig.

I Norge

HM Kongens Garde ble satt inn for å sikre hovedstaden etter terrorangrepet 22. juli 2011. Her vokter en gardesoldat Slottet.

Kompaniet i Stockholm ble flyttet til Christiania i 1888 da Norske Jægerkorps ble inndratt. Den andre delen av avdelingen var en treårig underoffisersskole. Da Jegerkorpset ble gjenopprettet i 1902 ble Garden igjen underlagt korpset, men samtidig redusert til ett kompani.

I 1913 ble HMKG nedlagt som underoffisersskole, og navnet gikk over til et kompani som hadde garnison i Christiania. I 1919 ble Garden vedtatt økt til fire kompanier, men av økonomiske årsaker utvidet til tre.

På 1930-tallet ble Garden utkommandert av forsvarsminister Vidkunn Quisling for å settes inn i arbeidskonflikter, blant annet til Grenland, men ble ikke satt inn i det såkalte Menstadslaget.

Ved Nazi-Tysklands overfall på Norge i april 1940 ble flere deler av Garden involvert. 4. gardekompani ble sendt til Drøbak for å ta hånd om overlevende tyske soldater etter senkingen av Blücher (9. april). 2. og 3. kompani ble satt i beredskap, og sendt mot Fornebu for å møte okkupasjonsstyrkene som ble landsatt der, men ble ikke beordret til angrep. 1. kompani lå ved krigsutbruddet på Terningmoen, og ble satt inn i kampene på Midtskogen (10.–11. april) og Lundehøgda (21. april). Garden utmerket seg i disse kampene, og flere av kompaniets soldater falt. De minnes hvert år med en egen oppstilling. I Oslo ble det inngått en avtale som førte til at Garden, til 20. april 1940, fortsatte sin vakttjeneste før avdelingen ble demobilisert.

Etter andre verdenskrig ble Garden reetablert som en bataljon, med i hovedsak samme oppgave som tidligere, primært som kongens livgarde. Avdelingen tok fra april 1946 navnet Hans Majestet Kongens Garde. Den flyttet høsten 1945 inn i leiren på Huseby, anlagt av de tyske okkupasjonsstyrkene. Den nye gardeleiren ble tatt i bruk i første halvdel av 1980-tallet.

Garden ble umiddelbart satt inn som en kampstyrke etter terroraksjonen i Oslo 22. juli 2011. Avdelingen ble satt inn for å forsterke vaktholdet rundet Slottet og på Skaugum, og støttet politiet, sammen med Heimevernet. Rundt 700 gardesoldater deltok i denne skarpe operasjonen.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur:

  • Hegge, Per Egil (2008). God vakt skal være : H.M. Kongens garde i felt og parade. ISBN 978-82-516-2237-0

Kommentarer (3)

skrev Jan Sverre Knudsen

Fin artikkel, men det kunne være interessant med litt mer informasjon under historikk. Det slutter litt brått, i 1919. Det står at garden økte til fire kompanier i 1919, men lenger opp står det at det i dag er seks kompanier. Når skjedde den økningen? Hva skjedde med garden under annen verdenskrig? Når fikk vi de første kvinnelige gardister?

skrev Dag Leraand

Takk for kommentaren; relevante spørsmål!
Vi skal se på dette, og komplettere historien.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg