Arbeiderdemokrater, fra stiftelsen 1906 til 1921 vanlig betegnelse på Radikale Folkeparti.