Våler - Hedmark

Faktaboks

Landareal
678 km²
Innbyggertall
3 705
Administrasjonssenter
Våler
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Hedmark)
Innbyggernavn
vålsokning, vålersokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3419 (fra 01.01.2020, tidligere 0426)
Høyeste fjell
Kjølberget (705 moh.)

Våler (Hedmark). Finnskogene sett fra Stordigerheden ved Gravberget i Våler Finnskog mot Høgsjøberget i sørøst. Villmarkspreget som Finnskogene tidligere hadde, er i dag redusert gjennom blant annet hogst og veiutbygging. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Plassering i Hedmark fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Våler, kommune lengst nord i Solør i Hedmark fylke, på begge sider av Glomma i to mils lengde mellom Elverum og Åsnes. Fra hoveddalføret strekker kommunen seg nordøstover til riksgrensen.

Natur

Det meste av Våler er store skogstrekninger med skrinn morenejord over grunnfjell. Noen åser når over 600 moh., blant annet Hemberget (642 moh.) i nordøst. Glomma faller i alt 10 m i Braskereidfossen og Eidsfossen, og flyter deretter stille 150 moh. Langs elva er det fine løsmasser avsatt innerst i Solørfjorden ved slutten av siste istid. Disse løsmassene når ikke over 200 moh. Det er rikt jordbruksområde langs Glomma og store skogområder både østover mot riksgrensen (Finnskogen) og på vestsiden av Glomma.

Bosetning

Det meste av bosetningen finnes langs Glomma, med administrasjonssenteret Våler (1179 innbyggere, 2017) og tettstedet Braskereidfoss (238 innbyggere). Finnskogen med grendene Gravberget og Risberget har hatt stor reduksjon i folketallet. Skogområdene ellers i kommunen har en viss bosetning. Folketallet i Våler har vist nedgang siden 1960; i tiårsperioden 2002–2012 sank folketallet med 4,4 prosent.

Næringsliv

I likhet med resten av Solørbygdene er Våler en typisk jord- og skogbrukskommune med stor korn- og potetproduksjon; rundt 81 prosent av jordbruksarealet nyttes til korndyrking. Kommunen har stor skogavvirkning, i 2016 ble det avvirket 163 000 m3 tømmer, ca. 2/3 av dette var gran og 1/3 furu. Etter oppkjøp av Borregaard Skoger i 2010 eier Statskog ca. 200 000 daa skogbruksareal i Våler, fortrinnsvis i Gravberget på Våler Finnskog. Trevareindustrien er betydelig i Våler. Forestia har landets største sponplatefabrikk og Moelven landets største sagbruk på Braskereidfoss. For øvrig er det næringsmiddelindustri, blant annet Samvirkekylling, som ruger og klekker kyllinger.

Våler er er en liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 124 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen: Braskereidfoss kraftverk (i drift fra 1978).

Omlag 40 prosent av de yrkesaktive har arbeid utenfor kommunen, 12 prosent i Elverum, 10 prosent i Åsnes og 7 prosent i Oslo.

Samferdsel

Langs Glåma gjennom Våler går Rv. 2 og Solørbanen (godstrafikk) på østsiden. Det går også vei på vestsiden (Fv. 210), og Glåma har to bruer i Våler. Ellers i kommunen er det et tett nett av kommunale veier og skogsbilveier.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Braskereidfoss ligger avdeling av Solør videregående skole og Norsk trafikksenter, som er Nordens største trafikkopplæringsinstitusjon. I Våler er det torvdriftmuseum.

Våler hører til Innlandet politidistrikt, Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i Glåmdal regionråd sammen med Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes.

Våler kommune tilsvarer de to sokna Gravberget og Våler i Solør, Vinger og Odal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke. Gravberget kirke, oppført i 1954–1955, er tegnet av Magnus Poulsson; altertavlen er en skulptur laget av Arnold Haukeland (1955). Våler gamle kirke, en korskirke i tre fra 1805, ble totalskadd i en antatt påsatt brann i 2009. Våler nye kirke ble innviet i 2015.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Våler til Søndre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Våler

For statistiske formål er Våler kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 11 grunnkretser:

  • Våler: Rud, Bergesiden, Haslemoen, Våler
  • Braskereidfoss: Nordenberg, Braskereidfoss
  • Risberget: Stræte, Ranum, Tøråsen, Risberget, Gravberget

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har en nedvendt vinget gull pil mot en rød bakgrunn; motivet henspiller på sagnet om hvorledes Solør ble kristnet.

Kart

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bugge, Alexander: Våler bygdebok, 1936, Finn boken
  • Lundstein, Mikal : Jubileumsskrift : Våler kommune 1854–2004, 2004, Finn boken
  • Skirbekk, Håvard, red.: Øvre Solør : alminnelig historie, 1973–1979, 2 b.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg