Økologi

Økologi er vitenskapen om organismers forhold til miljøet. Alle organismer lever i miljøer hvor de påvirkes av levende (biotiske) og ikke-levende (abiotiske) faktorer. Abiotiske faktorer kan for eksempel være temperatur eller nedbør. Biotiske faktorer kan for eksempel være planter og dyr som fungerer som konkurrenter, mat eller predatorer.Økologi er studiet av variasjonen i arters og populasjoners antall og utbredelse, og årsakene til denne variasjonen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Irja Ida Ratikainen

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Artsinteraksjoner
  2. Populasjonsdynamikk

Inneholder 108 artikler: