Betadiversitet, mål på forandringen i artssammensetningen langs en gradient fra ett habitat til et annet. Forandringen er et resultat av konkurranse mellom arter.