Et klimakssamfunn er et relativt stabilt økologisk samfunn der sammensetningen av vegetasjonen har utviklet seg til en form for likevekt.

For å forstå begrepet klimakssamfunn må man også forstå hva en suksesjon er. Suksesjon vil si at sammensetningen av planteartene som lever på et sted forandres etterhvert som konkurranseforholdene endrer seg. De første samfunnene vil inneholde små planter som lett kan spre seg, som for eksempel gress. Etter hvert tar større planter som trær over og skygger for gresset som ikke trives lenger. Tidlige faser i en suksesjon kalles pionersamfunn.

Klimakssamfunnet er det samfunnet som en suksesjon ender opp i. Dersom forstyrrelser, som for eksempel brann eller oversvømmelser, fører samfunnet ut av likevekten vil suksesjonen ta samfunnet tilbake til klimakssamfunnet.

Klimakssamfunn kan sees på som et abstrakt ideal som veldig sjeldent opptrer i virkeligheten. Dette skyldes at klimaet stadig endrer seg, og at samfunnet til stadighet vil bli forstyrret av dyr og naturkatastrofer av større og mindre omfang. Likevel er det et nyttig begrep for å forstå suksesjon og utviklingen av plantesamfunn fra pionérsamfunn til klimakssamfunn. Denne utviklingen går ofte fort til å begynne med men ettersom samfunnet nærmer seg klimaks vil utviklingen gå saktere og saktere inntil endringene er så små at vi ikke lenger klarer å registrere dem og vi kan anta at samfunnet er svært nærme klimaks.

Pionérsamfunn og klimakssamfunn kan generelt skilles ved at de siste har flere arter, lengre næringskjeder, mer biomasse, større grad av stratifisering og lavere primærproduksjon per biomasseenhet.

Det finnes forskjellige teorier om hvilke klimakssamfunn en kan forvente å finne i ulike områder.

Ifølge Monoklimaks-teorien har hver region kun ett klimakssamfunn, som alle plantesamfunn utvikler seg mot. Denne teorien hevder at alle samfunn i en region vil nå dette klimakssamfunnet dersom de får utvikle seg lenge nok, men fordi klimaet endrer seg over tid vil sammensetningen av vegetasjonen aldri nå denne likevekten. En kan derfor se for seg en evig suksesjon.

Etter polyklimaks-teorien kan flere klimakssamfunn eksistere i samme region. Ifølge denne teorien blir likevekten og klimakssamfunnet bestemt av forskjeller i jordfuktighet, næringsinnhold i jorda, aktiviteter fra dyr med mer. En variasjon av denne teorien, klimaks-mønster-teorien, sier at man ikke kan dele klimakssamfunn inn i diskrete typer, men at klimakstypene varierer kontinuerlig langs økologiske gradienter.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.