Suksesjon i tre år etter skogbrann
I nordlige barskoger brenner skogen under naturlige forhold med jevne mellomrom. Bildet viser pionersamfunn med suksesjon henholdsvis ett, to og tre år etter en brann. Det tar mange flere år før et klimakssamfunn nås.

Et klimakssamfunn er et relativt stabilt økologisk samfunn der sammensetningen av vegetasjonen har utviklet seg til en form for likevekt.

For å forstå begrepet klimakssamfunn må man også forstå hva en suksesjon er. Suksesjon vil si at sammensetningen av planteartene som lever på et sted forandres etter hvert som konkurranseforholdene endrer seg. De første samfunnene vil inneholde små planter som lett kan spre seg, som for eksempel gress. Etter hvert tar større planter som trær over og skygger for gresset som ikke trives lenger. Tidlige faser i en suksesjon kalles pionersamfunn.

Klimakssamfunnet er det samfunnet som en suksesjon ender opp i. Dersom forstyrrelser som brann eller oversvømmelser fører samfunnet ut av likevekten i et klimakssamfunn, vil suksesjonen ta samfunnet tilbake til klimakssamfunn over tid.

Klimakssamfunn kan sees på som et abstrakt ideal som veldig sjelden opptrer i virkeligheten. Dette skyldes at klimaet stadig endrer seg, og at samfunnet til stadighet vil bli forstyrret av dyr og av naturkatastrofer av større og mindre omfang. Likevel er det et nyttig begrep for å forstå suksesjon og utviklingen av plantesamfunn fra et tidlig pionerstadium. Denne utviklingen går ofte fort til å begynne med. Ettersom samfunnet nærmer seg klimaks vil utviklingen gå saktere og saktere inntil endringene er så små at vi ikke lenger klarer å registrere dem. Vi kan da anta at samfunnet er svært nær klimaks.

Pionersamfunn og klimakssamfunn kan generelt skilles ved at de siste har flere arter, lengre næringskjeder, mer biomasse, større grad av stratifisering og lavere primærproduksjon per biomasseenhet.

Monoklimaks og polyklimaks

Det finnes forskjellige teorier om hvilke klimakssamfunn en kan forvente å finne i ulike områder.

Ifølge monoklimaksteorien har hver region kun ett klimakssamfunn som alle plantesamfunn utvikler seg mot. Denne teorien hevder at alle samfunn i en region vil nå dette klimakssamfunnet dersom de får utvikle seg lenge nok, men fordi klimaet endrer seg over tid vil sammensetningen av vegetasjonen aldri nå denne likevekten. En kan derfor se for seg en evig suksesjon.

Etter polyklimaksteorien kan flere klimakssamfunn eksistere i samme region. Ifølge denne teorien blir likevekten og klimakssamfunnet bestemt av forskjeller i jordfuktighet, næringsinnhold i jorda, aktiviteter fra dyr med mer. En variasjon av denne teorien, klimaksmønsterteorien, sier at man ikke kan dele klimakssamfunn inn i diskrete typer, men at klimakstypene varierer kontinuerlig langs økologiske gradienter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg