Biotopvern, vern og opprettholdelse av hele livsmiljøer, biotoper, for å beskytte plante- og dyrearter som lever der.