Alfadiversitet, artsdiversitet innen et bestemt samfunn eller livsmiljø.