Allens regel, innebærer at kroppsvedheng (ører, lemmer, hale) hos varmblodige dyr har en tendens til å være forholdsmessig mindre i kalde enn i varme klima. Dette forklares med behovet for å redusere varmetap fra kroppsoverflaten. Kan gjelde ved sammenligning innen samme art, eller mellom nærstående arter. Har navn etter den amerikanske zoologen J. A. Allen (1838–1921).