Antropochorer, vekster eller dyr som sprer seg til nye områder som følge av menneskelig aktivitet, f.eks. åkerugress og meitemark i oppdyrket jord.