Sentralt begrep innen moderne biologi, særlig økologi og evolusjonsbiologi; grunnenhet for det naturlige utvalg, da utvalget som oftest skjer til fordel for individet.