Radiomerking, merkemetode som brukes på ville dyr når man ønsker å følge dem i deres naturlige miljø. En liten radiosender plasseres utenpå eller inni dyret, i vann en ultralydsender. Ved hjelp av en mottaker kan dyrets bevegelser, hjerteaktivitet, temperatur m.m. registreres på lang avstand.